Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Fremskudt tilstedeværelse i Baltikum og Polen

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Foto: Forsvaret
  Foto: Forsvaret

  Fremskudt tilstedeværelse i Baltikum og Polen 

  NATO’s fremskudte tilstedeværelse, enhanced Forward Presence (eFP), i Baltikum og Polen blev besluttet af stats- og regeringscheferne på NATO-topmødet i Warszawa i 2016.

  Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium. Samtidigt er den fremskudte tilstedeværelse en reaktion på den usikkerhed, som er afstedkommet af bl.a. Ruslands ulovlige annektering af Krim-halvøen, handlinger i Østukraine samt udviklingen i det generelt mere komplekse sikkerhedsbillede, som Alliancen står overfor mod øst.

  Hvem deltager?
  Canada, Tyskland, Storbritannien og USA er ramme- nationer for fire multinationale bataljoner i henholdsvis Estland, Letland, Litauen og Polen. Bataljonerne på hver ca. 1100 soldater er til stede på rotationsbasis med en defensiv karakter.

  Stort set alle NATO-lande bidrager til den fremskudte tilstedeværelse.  Hvordan bidrager Danmark?
  Det danske hovedbidrag blev udsendt ved årsskiftet 2017/2018, hvor de danske soldater indgår i rammen af den britiske bataljon i en periode på 12 måneder. Det samlede danske bidrag består af op til 200 personer i form af en enhed af kompagnistørrelse med nødvendige støttefunktioner. Et tilsvarende bidrag ventes udsendt i 2020.

  Grundlaget for udsendelsen af det danske bidrag er Folketingsbeslutning B 150, som blev vedtaget den 23. maj 2017 med bred opbakning i Folketinget.

  This article in English
  Sidst opdateret 29-08-2018 - kl. 13:39

  Interne links

  Eksterne links