Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ministerområdets økonomi

  Indholdsområde

   
  Viden om 

  Ministerområdets økonomi 

  Forsvarsministeriets samlede bevillinger på finansloven for 2017 udgør i alt 21,7 mia. kr. i 2017. Bevillingerne er baseret på Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012 med efterfølgende tillægsaftaler, Aftale om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016 samt Stemmeaftale af marts 2016 vedrørende Redningsberedskabet.

  Bevillingerne på finansloven for 2017 er fordelt på hovedkonti og aktivitetsområder, jf. tabel 1-3 nedenfor.

   
  Tabel 1 :Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2017
  Åbn pdf med "Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2017"

   
  Tabel 2: Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2017 på aktivitetsområder i pct.

  Tabel 2: Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2017 på aktivitetsområder i pct.


  Tabel 3: Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2017 på budgetområder i mio. kr.


  Tabel 3: Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2017 på budgetområder i mio. kr.


  Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.
   
  I den danske definition af forsvarsbudgettet er udgifter til Redningsberedskabet fratrukket, jf. tabel 4 nedenfor.

   
  Tabel 4: Den danske opgørelse af forsvarsbudgettet

   Tabel 4:
  Årets priser 2017 prisniveau

  År (mio. kr.)
  2015 (Regnskab) 2016 2017 2018 2019 2020
  Dansk definition af forsvarsbudgettet                  19.567,9          20.607,3        21.254,6       20.892,6       21.265,7       22.126,4

   
   
  NATO-opgørelse af forsvarsbudgetter

  NATO udarbejder en opgørelse af forsvarsbudgetterne for de enkelte medlemslande efter NATO’s egen definition. Opgørelsen giver grundlag for sammenligning af udgifterne i de enkelte landes forsvar. NATO-opgørelsen afviger på væsentlige områder fra den nationale definition af forsvarsbudgettet. I NATO-opgørelsen indgår der udgifter til:
   

  • Tjenestemandspensioner
  • Pensioner i henhold til Civilarbejderloven
  • Købsmoms
  • Geodatastyrelsen
  • Danmarks Meteorologiske Institut.

   
  Opgørelsen efter NATO-definitionen giver derfor et noget højere forsvarsbudget end efter den nationale definition, jf. tabel 5 nedenfor.

  NATO-opgørelsen indeholder desuden en opgørelse af forsvarsbudgettets andel af bruttonationalproduktet i de enkelte medlemslande, jf. tabel 6 nedenfor.

  NATO-opgørelserne vedrørende Danmark fremgår af tabellerne nedenfor:
   

  Tabel 5: NATO's opgørelse af det danske forsvarsbudgets andel af BNP (baseret på 2010 prisniveau)

  Pct.
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e
  1,34 1,41 1,30 1,34 1,23 1,16 1,14 1,17

   

  Tabel 6: NATO's opgørelse af de danske forsvarsudgifter (løbende priser)

  Mio. kr.
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e
  23.252 25.328 24.259 25.618 23.682 22.769 22.633 23.657

   
  Opgørelsen for 2017 foreligger endnu ikke på NATO’s hjemmeside. En opdatering heraf forventes i foråret 2017.

  For yderligere oplysninger henvises til opgørelserne på NATO’s hjemmeside.

  Sidst opdateret 23-02-2017 - kl. 14:31

  Fakta

  Udgifter til løn udgør ca. halvdelen af de samlede bevillinger til Forsvarsministeriets område. Der er over 20.000 ansatte under ministerområdet.

  Interne links

  Eksterne links