Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ministerområdets økonomi

  Indholdsområde

   
  Viden om 

  Ministerområdets økonomi 

  Forsvarsministeriets samlede bevillinger i 2018 udgør i alt 22,8 mia. kr., jf. finansloven for 2018 og aktstykke 82 af 5. april 2018 om dispositioner i 2018 som følge af forsvarsaftalen 2018-2023. Bevillingerne er baseret på Aftale på forsvarsområdet 2018-2023 af 28. januar 2018 og Aftale om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.

  I tabellerne 1-3 nedenfor er bevillingerne fordelt på henholdsvis hovedkonti, aktivitetsområder og budgetområder.

   
  Tabel 1 :Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2018
  Åbn pdf med "Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2018"

   
  Tabel 2: Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2018 på aktivitetsområder i pct.

  Tabel 2: Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2018 på aktivitetsområder i pct.


  Tabel 3: Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2018 på budgetområder i mio. kr.


  Tabel 3: Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2018 på budgetområder i mio. kr.

  Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.
   

  NATO-opgørelse af forsvarsbudgetter

  NATO udarbejder en opgørelse af forsvarsbudgetterne for de enkelte medlemslande efter NATO’s egen definition. Opgørelsen giver grundlag for sammenligning af udgifterne i de enkelte landes forsvar. NATO-opgørelsen afviger på væsentlige områder fra den nationale definition af forsvarsbudgettet. I NATO-opgørelsen indgår der udgifter til:
   

  • Tjenestemandspensioner
  • Pensioner i henhold til Civilarbejderloven
  • Købsmoms
  • Geodatastyrelsen
  • Danmarks Meteorologiske Institut.

   
  Omvendt indeholder NATO-opgørelsen ikke udgifter til redningsberedskab og visse andre rent civile opgaver.

  Opgørelsen efter NATO-definitionen giver samlet set et noget højere forsvarsbudget end efter den nationale definition, jf. tabel 4 nedenfor.

  NATO-opgørelsen indeholder desuden en opgørelse af forsvarsbudgettets andel af bruttonationalproduktet i de enkelte medlemslande, jf. tabel 5 nedenfor.

  NATO-opgørelserne vedrørende Danmark fremgår af tabellerne nedenfor:

  Tabel 4: NATO's opgørelse af de danske forsvarsudgifter (løbende priser)

  Mio. kr.
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
  24.259 25.618 23.682 22.769 22.633 24.190 24.961 26.700


  Tabel 5: NATO's opgørelse af det danske forsvarsbudgets andel af BNP (baseret på 2010 niveau)

  Pct.
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
  1,31 1,35 1,23 1,15 1,12 1,17 1,16 1,21

   
  e) Baseret på Finanslov 2018 (budgettal).
   

   
  For yderligere oplysninger henvises til opgørelserne på NATO’s hjemmeside.

  This article in English

  Sidst opdateret 26-06-2018 - kl. 10:08

  Fakta

  Udgifter til løn udgør ca. halvdelen af de samlede bevillinger til Forsvarsministeriets område. Der er over 20.000 ansatte under ministerområdet.

  Interne links

  Eksterne links