Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Fæstningsmedarbejder til vedligehold af fæstningsværker på Christiansø (Genopslag)


Fæstningsmedarbejder til vedligehold af fæstningsværker på Christiansø (Genopslag)

Christiansø søger en stenhugger, murer, anlægsgartner eller brolægger til varetagelse af vedligeholdelsen af fæstningsværkerne på øen.

Kunne du - eventuelt sammen med din familie - tænke dig at komme til Danmarks østligste og smukkeste ø og beriges med de oplevelser, man får, når man bor og arbejder i et lille ø-samfund?
Om os
Christiansø Administration har alle de funktioner, der ligger i en almindelig kommune.

Du vil blive en del af et hold på 10 håndværkere. Vores opgave er at drive og vedligeholde de fredede bygninger og fæstningsværker samt sikre forsyningen af el, varme og vand til beboere og besøgende på Christiansø. Udover håndværkere har vi ansatte i vores skole, bibliotek, museum, administrationskontor og på havnen.

Christiansø er et fantastisk sted for den lille familie. Øen er karakteriseret ved et stort socialt fællesskab og et rigt foreningsliv. Lige nu er vi 90 beboere.

Da Christiansø hører direkte under statens administration, betales statsskat, men ikke kommuneskat. Dermed behøver en familie ikke nødvendigvis to fuldtidsindkomster. Dette skal ses i sammenhæng med, at din eventuelle ægtefælle/samlever må påregne kun i begrænset omfang at kunne få ansættelse på øen. Men hvis han/hun har håndværksmæssige, kreative, formidlingsmæssige og/eller musikalske evner kombineret med lidt initiativrigdom og virkelyst, er der gode muligheder for at opnå en supplerende indtægt. Og måske har I også mulighed for at kunne medbringe noget distancearbejde. En løsning, der bruges af flere familier på øen.
Om stillingen
Din primære opgave bliver som øens fæstningsmedarbejder at udføre vedligehold på vores fæstningsværker, der primært er opført som tørstablede granitmure. Fæstningsværkerne er opført fra 1684 til 1855 og er alle fredede. Derfor skal arbejdet udføres efter retningslinjer fra Slots- og Kulturstyrelsen, som vi har et godt samarbejde med.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med den medarbejder, der varetager pasning af naturen og øvrige grønne arealer på Christiansø.

Da du vil blive den eneste fæstningsmedarbejder på øen, skal du være indstillet på i perioder også at stå alene med opgaverne.

Opgaverne er alsidige, og det kræver, at du er indstillet på at være fleksibel, idet vi hjælper hinanden på tværs af de forskellige fagområder.

Det er et krav for ansættelsen, at du indgår i øens brand- og redningsberedskab.
Om dig
For at løse opgaven, er du uddannet stenhugger, murer, anlægsgartner, brolægger eller lign. fagkompetence og du har erfaring med håndtering af sten.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og du har stor indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse. Foruden dine faglige kompetencer lægger vi også vægt på, at du og din evt. medfølgende familie har personlige og sociale egenskaber, der kan bidrage til øens kulturelle og sociale liv.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Du bliver en del af øens brand- og redningsberedskab, for hvilket der ydes et pensionsgivende rådighedstillæg på 940,26 kr. pr. måned, for at være til rådighed for udkald ved brand eller ulykke.

Stillingen er en fuldtidsstilling, og der er en tjenestelejebolig knyttet til stillingen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du og din familie spørgsmål til stillingen og livet på Christiansø, er du meget velkommen til at kontakte Ejvind Jensen, souschef for Christiansø Administration på telefon 2022 5603. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Jepsen på telefon 728 19183.
Spørgsmål vedr. skat skal stilles til Skattestyrelsen på www.skat.dk eller telefon 7222 1818.

Ansøgningsfristen er den 1. september 2019. Vi forventer at gennemføre samtaler i uge 39 og 40.
Ansættelsesdato er efter aftale.

Din ansøgning bør indeholde:
• En beskrivelse af dine fagkompetencer med dokumentation og en beskrivelse af dine tidligere ansættelsesforhold og opgaver.
• En beskrivelse af din eventuelle familie, dine børns alder og din ægtefælle/samboendes kompetencer og interesser.
• Et par ord om dine og familiens fritidsinteresser.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning, derfor opfordrer vi alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen,

Om Ertholmene
Ertholmene – i daglig tale Christiansø - er Danmarks østligste øgruppe beliggende 18 kilometer nordøst for Bornholm. To af øerne (Christiansø og Frederiksø) er beboede. Der er p.t. 90 fastboende. Øerne er ikke en del af den kommunale struktur, idet de ejes af staten og hører under Forsvarsministeriet, som har ansat en administrator til både at være chef for den samlede virksomhed og til at varetage en række myndighedsopgaver. Oprindeligt var øerne en søfæstning og senere et fiskersamfund, men i dag er de først og fremmest en attraktion, der hver sommer besøges af ca. 45.000 turister. Det giver os, der bor her, en ganske betydelig værtsrolle. Hovedparten af de beboere, der har job, er håndværkere ansat under Christiansø Administration til at vedligeholde anlæg, de fredede bygninger, den unikke natur og de gamle fæstningsværker.

Man kan desuden orientere sig på øens hjemmeside: www.christiansoe.dk.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Christiansø
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C100
Ansøgningsfrist
01.09.2019
Indrykningsdato
15.07.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print