Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Sagsbehandler til Kontoret for Sikkerhed og Cyber i Forsvarsministeriet


Sagsbehandler til Kontoret for Sikkerhed og Cyber i Forsvarsministeriet

Brænder du for sikkerhedspolitik og ønsker du at arbejde i et hektisk miljø tæt på den politiske beslutningsproces? Så har du nu muligheden for at søge en ledig stilling i Kontoret for Sikkerhed og Cyber ved departementet i Forsvarsministeriet.
Om os
Vi er ansvarlige for Forsvarsministeriets indsats inden for national sikkerhed, herunder sikkerhedspolitiske forhold i Arktis, cybersikkerhed, hybride trusler og efterretningsforhold. Vi er desuden ressortkontor for Forsvarets Efterretningstjeneste, som vi arbejder tæt sammen med.

Der er tale om en stilling i et ambitiøst og dynamisk miljø. Vores opgaver er meget varierende og til tider uforudsigelige i tid og omfang, og med stor politisk bevågenhed. Der forekommer derfor perioder med betydelige belastninger, og der kan være behov for, at du står til rådighed uden for normal arbejdstid. Vi er samtidig et kontor, som prioriterer et godt arbejdsklima, sparring og samarbejde på tværs meget højt.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Kontoret for Sikkerhed og Cyber får du et afvekslende job, hvor opgaverne spænder bredt – fra operative forhold over lovgivning og policyudvikling til ministerbetjening. Du vil indgå i et team med erfarne og kompetente kolleger.

Du vil skulle arbejde med en række opgaver inden for kontorets områder, og med særligt fokus på cybersikkerhed. Dine konkrete arbejdsopgaver løses i tæt samarbejde med andre kontorer i departementet og med Forsvarets Efterretningstjeneste.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesbaggrund eller er officer (major/orlogskaptajn), og det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en stilling i centraladministrationen eller fra Forsvarets Efterretningstjeneste, ligesom du gerne må have erfaring fra EU eller NATO.

Derudover lægger vi vægt på, at du:
• har god forståelse for politiske problemstillinger og policy
• har et godt helhedssyn
• har gode analytiske evner og er initiativrig
• er engageret og har gode samarbejdsevner
• er udpræget selvkørende i opgaveløsningen
• kan formulere dig kort og præcist på dansk og engelsk
• er fleksibel og kan håndtere perioder med mange opgaver
Ansættelsesvilkår
Har du en akademisk baggrund, vil du blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Der er også mulighed for at blive ansat og aflønnet i henhold til den til enhver tid gældende
organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg i forbindelse med ansættelsen. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Militært personel ansættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

For militært personel gælder, at ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte kontorchef Christine Engel Christensen på tlf. 21 51 88 14.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent i Forsvarsministeriets Personalestyrelse Louise Klingenberg Nielsen på tlf. 72 81 91 21.

Ansøgningsfristen er torsdag den 22. august 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er ledig til besættelse snarest.

Ansøgningen vedlagt væsentlige/relevante bilag, herunder seneste bedømmelse/udtalelse og CV, sendes elektronisk via linket – søg stillingen – nederst. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe dem til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Holmens Kanal
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
22.08.2019
Indrykningsdato
02.08.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print