Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Finansdirektør for Forsvarskommandoen


Finansdirektør for Forsvarskommandoen

Er du stærk i økonomistyring, besidder du stærke lederegenskaber og kan du samarbejde og finde gode helhedsorienterede løsninger, så har vi din næste udfordring med gode muligheder for din videre udvikling.
Om os
Økonomidivisionen har hovedsæde i Karup og understøtter Forsvarskommandoens myndigheder på alle niveauer med økonomifaglig rådgivning, tværgående prioriteringer og flerårig planlægning. Det er således Økonomdivisionens ansvar at levere det økonomiske fundament for beslutningsgrundlag på Forsvarskommandoens område.

Økonomifunktionen i Forsvarsministeriets koncern er koncernfælles og organisatorisk samlet under Forsvarsministeriets koncernøkonomidirektør, som du formelt vil referere til. Du vil have primær opgavemæssig reference til chefen for Forsvarsstaben.
Om stillingen
Du vil få ansvaret for Økonomidivisionen ved Forsvarskommandoen, der består af 104 civile og militære medarbejdere fordelt på 16 arbejdssteder i Danmark og Grønland.

Der vil i forbindelse med bestridelse af stillingen være en del rejseaktivitet, hvor det vil være forventningen, at du i gennemsnit er i Karup ca. 3 dage om ugen og i København ca. 2 dage om ugen.
Om dig
Du har en relevant økonomifaglig uddannelse og ledelseserfaring fra en større offentlig myndighed eller privat virksomhed, hvor du har skabt gode resultater.

Vi forventer, at du er en dygtig leder både med hensyn til medarbejdere, resultatskabelse og samarbejde, herunder at du:

• Sikrer følgeskab blandt chefer og medarbejdere
• Har erfaring med strategisk beslutningstagning
• Skaber resultater, der kan anvendes og implementeres i praksis
• Er initiativrig, beslutningsstærk og trives med mange samarbejdsrelationer
• Arbejder med blik for resultater på både det korte og det lange sigte
• Udvikler dine medarbejdere med fokus på faglighed, resultater og arbejdsglæde
• Trives med ledelse i komplekse organisationer med mangeartede mål

Helhedssyn er en af dine vigtigste kvalifikationer og du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af koncernens strategier, som du formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets
myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der vil være mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Derudover er der mulighed for at forhandle personlige tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 38 efter en konkret vurdering.
Ansøgningen skal i så fald stiles til Dronningen, medmindre du i forvejen er indplaceret i lønramme 38.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte koncernøkonomidirektør Mads Kvist Eriksen på tlf. 6187 1405.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Nezi Olgun på telefon 3266 5792 eller fps-ba-bs104@mil.dk.

Ansøgningsfrist er den 2. september 2019 og det forventes, at der afholdes ansættelsessamtaler i uge 37 og 38. Tiltrædelse ønskes snarest muligt herefter.

Send ansøgning og CV via linket, hvor relevante dokumenter ligeledes kan tilføjes.
Der vil i forbindelse med rekrutteringen blive anvendt test.


OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Flyvestation Karup
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Midtjylland
Funktionsniveau
C400
Ansøgningsfrist
02.09.2019
Indrykningsdato
09.08.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print