Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Sektionschef med markant indflydelse på udviklingen af økonomistyring og business controlling i en stor statslig styrelse


Sektionschef med markant indflydelse på udviklingen af økonomistyring og business controlling i en stor statslig styrelse

Er du resultatorienteret, og kan du være en faglig stærk økonomisk sparringspartner, så tilbyder vi en stilling, hvor medindflydelsen er stor, og hvor du kommer til at agere sparringspartner på alle niveauer i en dynamisk, samarbejdsorienteret og ambitiøs styrelse med højt til loftet.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse leverer kundeorienteret facility management af ejendomme, faciliteter og arbejdspladser til forsvarsministeriets ca. 20.000 ansatte i et nært partnerskab med en privatejet facility management virksomhed.

Herudover varetager vi bl.a. byggeprojekter, vedligeholder Forsvarets bygninger og faciliteter samt arbejder med energi, miljø og naturpleje.

Vi vil være blandt de bedste i staten til ejendomsadministration, og vi har derfor fokus på at sikre balancen mellem kundetilfredshed og effektiv løsning af vores kerneopgaver.

Økonomidivisionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en del af den koncernfælles økonomifunktion og derved organisatorisk samlet under Forsvarsministeriets koncernøkonomidirektør i Forsvarsministeriets Departement. Den samlede økonomifunktionen består af en central økonomifunktion og en række decentrale økonomidivisioner, som fysisk er placeret ved den styrelse, som de betjener og arbejder for.
Om stillingen
Som sektionschef i økonomidivisionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er du medansvarlig for den økonomiske styring og business controlling af et samlet udgiftsbudget på omkring 2,2 mia. kr.

Økonomidivisionen søger sektionschefer til henholdsvis ”facility management og service sektionen” og ”vedligeholdelse- og drift sektionen”.

Du vil, udover ledelse af sektionen, blive medansvarlig for, at data- og beslutningsgrundlag til de budgetansvarlige chefer og direktionen er økonomisk velfunderet, og at du via business controlling og økonomistyring aktivt medvirker til, at de økonomiske beslutninger i Ejendomsstyrelsen tages på et oplyst grundlag, og at de giver mest mulig værdi. Du skal proaktivt være forretningens økonomiske samarbejdspartner og supportere med analyser, budgetter, budgetopfølgning og prognoser.

I kraft af din faglighed, evne til at samarbejde og som sparingspartner, skal du være i stand til at omsætte din økonomifaglige viden til relevante løsninger og handlemuligheder for forretningen.

Du bidrager aktivt til udviklingen af styrelsens økonomiske styring med udgangspunkt i Forsvarsministeriets koncernfælles økonomistyringsstrategi. En strategi, som den kommende tid fokuserer på at implementere business controlling konceptet og dermed at gøre økonomifunktionen mere forretningsnær og analytisk, herunder skabe fundamentet til at økonomifunktionen i en løbende dialog kan indgå i udvikling og styring af forretningen.

Som sektionschef i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil du organisatorisk referere til
Ejendomsstyrelsens økonomidirektør. Selve økonomidivisionen for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring består for nuværende af en chef, tre sektionschefer, en teamleder og 24 dedikerede økonomimedarbejdere og business controllere.

Du vil skulle indgå i dialog med mange forskellige fagligheder på tværs af koncernen, og det er derfor vigtigt, at du er god til at skabe relationer og kan kommunikere med mange forskellige mennesker.
Om dig
Du er en dynamisk og faglig velfunderet leder med en relevant akademisk uddannelse på
Kandidatniveau. Du har et højt energiniveau og vil være med til at levere en stærk daglig økonomistyring og aktivt deltage i implementering og udvikling af business controlling i Ejendomsstyrelsen og på tværs af Forsvarsministeriets Koncern.

Du er teoretisk og praktisk velfunderet i økonomiske analyser, økonomistyring og business controlling, og har tidligere bevist, at du er en proaktiv problemknuser. Som person er du struktureret, overholder deadlines og har respekt for andres tid, kvalifikationer, holdninger og opgaver. Dine samarbejdsevner er solide og veldokumenterede, du har en naturlig evne til at netværke på alle niveauer af en organisation og forstår det afgørende i at have et tæt og konstruktivt samarbejde mellem forretningen og økonomiafdelingen.

Ledelsesmæssigt brænder du for at udvikle dine medarbejderes kompetencer og fastholde deres arbejdsglæde. Du håndterer forandringer professionelt ved at gå forrest og skabe følgeskab.

Som leder forstår du desuden nødvendigheden af, at bevare overblikket, afgive ansvar og samtidigt have blik for den nødvendige detalje i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og styrelsens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som chefkonsulent med personaleledelse og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat på Forsvarsministeriets myndighedsområde er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

KONTAKT OG ANSØGNING
Såfremt du måtte have interesse i at vide yderligere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Økonomidirektør Ulrik Hartmeyer Christiansen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, på telefon 24 63 01 18.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 32 66 59 91.

Ansøgningsfristen er den 26. september 2019. Samtaler forventes afholdt løbende.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Hjørring
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Nordjylland
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
26.09.2019
Indrykningsdato
06.09.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print