Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Skarp sagsbehandler med politisk overblik til Koncernstrategisk HR i Forsvarsministeriet


Skarp sagsbehandler med politisk overblik til Koncernstrategisk HR i Forsvarsministeriet

Har du lyst til at arbejde inden for et af de mest spændende ministerområder i staten? Kan du arbejde i spændet fra forvaltning af konkret lovgivning til implementeringen af politiske initiativer og samtidigt have øje for, hvordan det påvirker vores operativt indsatte medarbejdere?
Om os
Med omkring 20.000 ansatte er Forsvarsministeriets koncern en stor og bred sammensat arbejdsplads, hvor vores soldater dagligt skaber sikkerhed i verdens brandpunkter, mens andre medarbejdere støtter lokale myndigheder i håndteringen af nationale kriser. Det er opgaver, som er vigtige for samfundet, og som typisk har stor politisk bevågenhed.

Den vigtigste opgave i Koncernstrategisk HR i Forsvarsministeriets departement er at sikre, at den samlede koncern kan ansætte og fastholde de rette mennesker samt sørge for, at ansættelsesvilkårene understøtter den operative opgaveløsning. Kontoret arbejder i den forbindelse bl.a. med udviklingen af HR-strategier, forberedelse og implementering af forsvarsforlig, aftaler gode rammer med de faglige organisationer samt leverer konkret sagsbehandling, herunder juridiske afgørelser.

Som medarbejder i kontoret kommer du i kontakt med hele Forsvarsministeriets koncern og kommer ligeledes til at arbejde på tværs af alle kontorer i departementet.

Du vil desuden have gode muligheder for senere at kunne fortsætte din karriere i andre dele af Forsvarsministeriet.
Om stillingen
Dine arbejdsopgaver vil omfatte implementering af forsvarsforligets initiativer på HR-området, herunder de nødvendige lov- og cirkulæreændringer. Dine opgaver vil typisk også omfatte kontakt og dialog med de faglige organisationer. Du kommer tæt på værnepligten og tilknytningen til det operative virke i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Sammen med kontorets øvrige sagsbehandlere skal du udfærdige konkrete afgørelser, hvilket også omfatter personalejura og erstatningsret, såfremt du har en juridisk baggrund. Alt afhængig af din erfaring vil du desuden kunne få ansvaret for at drive konkrete projekter inden for HR-porteføljen.

Vi leverer en professionel og effektiv betjening af forsvarsministeren og Forsvarsministeriets ledelse. Det gælder blandt andet besvarelse af spørgsmål fra Folketinget, udarbejdelse af mødemateriale samt besvarelse af pressehenvendelser.

Dine arbejdsopgaver vil blive tilrettelagt i forhold til dine kompetencer, og vil forventeligt løbende blive justeret i takt med opgaveudviklingen. Vi forventer ikke, at du har erfaring med og kan løse samtlige opgaver fra første dag.

I kontoret er vi sammensat af både akademikere og officerer, og vores hverdag er kendetegnet ved et højt tempo med ambitiøse dagsordener. Arbejdet i kontoret er meget omskifteligt, men vi prioriterer også, at den enkelte medarbejder skal kunne få hverdagen til at hænge sammen. I opgaveløsningen lægger vi vægt på kvalitet, fremsynethed og rettidighed. Vi vægter samtidig et godt samarbejdsklima præget af en uformel omgangstone og humor.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse eller er officer fra enten Forsvaret, Beredskabsstyrelsen eller Moderniseringsstyrelsen med interesse for sikkerhedspolitik.

Derudover lægger vi vægt på, at du trives med en omskiftelig hverdag uden at miste overblikket, at du har gode skriftlige formidlingsevner og en stærk akademisk metode. Du udviser engagement og energi i din tilgang til opgaveløsningen, har interesse for at anvende hele office-pakken, er omhyggelig og har forståelse for vigtigheden af at have styr på detaljerne. Du er en holdspiller med veludviklede samarbejdsevner, situationsfornemmelse og helhedsforståelse.

Erfaring fra centraladministrationen, kendskab til HR-området eller kendskab til det sikkerhedspolitiske område er en fordel, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Har du en akademisk uddannelsesbaggrund, vil du blive ansat som fuldmægtig eller specialkonsulent, alt efter din erfaring og dine kvalifikationer, og du vil blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der være mulighed for at forhandle individuelle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Hvis du er officer, vil ansættelsen ske efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte teamleder i Koncernstrategisk HR, Brian Bjørcklund på tlf. 728 10438. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Louise Klingenberg Nielsen på tlf. 728 19121.

Din ansøgning, CV og eksamensbeviser skal sendes via linket til rekrutteringssystemet.

Ansøgningsfristen er onsdag den 25. september 2019.

Det er muligt, at vi ønsker at gennemføre en skriftlig test som led i ansættelsesprocessen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
København
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
25.09.2019
Indrykningsdato
11.09.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print