Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Uformelt EU-forsvarsministermøde i Levi, Finland

Indholdsområde

 
Uformelt EU-forsvarsministermøde i Levi, Finland 
EU's flag. © European Community, 2006 EU's flag. © European Community, 2006
Pressemeddelelse: Forsvarsminister Søren Gade deltager den 2.-3. oktober i uformelt EU-forsvarsministermøde i Levi, Finland.
25-09-2006 - kl. 14:47

På mødet vil forsvarsministrene drøfte igangværende EU-ledede operationer i DR Congo og Bosnien-Herzegovina.

Endvidere drøftes udviklingen af de nødvendige militære kapaciteter. Især vil udviklingen af kampgrupper til hurtig militær respons være i fokus. Der påregnes fuld operationel kapacitet for kampgrupperne pr. 1. januar 2007.

Ministrene vil endvidere drøfte det civil-militære samarbejde (samtænkning) – hvorledes man tilsikrer et velkoordineret samspil mellem forskellige aktører i et operationsområde.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Jacob Winther på telefon 25 27 45 23.