Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Nyt beredskabsforlig 2007-2010

Indholdsområde

 
Nyt beredskabsforlig 2007-2010 
Pressemeddelelse: Forsvarsministeren har i dag indgået en politisk aftale om redningsberedskabet efter 2006.
24-04-2007 - kl. 15:36

Politisk enighed om en styrkelse af beredskabet 
Forsvarsministeren har i dag indgået en politisk aftale om redningsberedskabet efter 2006 med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre.

Aftale om redningsberedskabet efter 2006 (pdf-fil)

Med aftalen styrkes både Redningsberedskabet på arbejdedet statslige og det kommunale redningsberedskab som følge af de nye udfordringer og risici, som samfundet står overfor. Det gælder i forhold til den sikkerhedspolitiske situation, herunder terror og globalisering, konsekvenserne af den teknologiske udvikling og de naturskabte ulykker og katastrofer.

Den nye politiske aftale, der viderefører den positive udviklingslinie fra den sidste aftale, indeholder en bred vifte af tilpasnings- og udviklingsinitiativer, som skal sikre, at beredskabet kan løse sine opgaver stadig mere kompetent, effektivt og helhedsorienteret.

Det sker blandt andet ved at styrke rammerne for det kommunale beredskab i form af en udvidet indsatslederuddannelse, et mere fleksibelt uddannelsessystem, øget fokus på øvelser, evaluering og rådgivning samt nye opgaver vedrørende brand i skibe. Endelig styrkes frivilligområdet inden for det samlede redningsberedskab.

Forsvarsminister Søren Gade udtaler i denne forbindelse: ”Jeg er meget tilfreds med, at der nu er forhandlet en bred politisk aftale på plads med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre.

Med aftalen er der lagt op til en styrkelse af redningsberedskabet, hvilket er vigtigt for, at vi kan modstå de mangeartede udfordringer og risici og dermed leve op til målsætningen om et robust og sikkert samfund. Vores videre opgave blivernu at få konsolideret og implementeret aftalen.”

Pressemateriale vedr. forliget (pdf-fil)

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Susan Nissen på telefon 33 92 24 50 eller pressevagten i Forsvarsministeriet på telefon 23 23 65 00.

Redningsberedskabet på arbejde