Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Lukning af SHIRBRIG

Indholdsområde

 
Lukning af SHIRBRIG 
Den 30. juni 2009 lukker Multinational Stand-by High Readiness Brigade (SHIRBRIG). SHIRBRIG blev oprettet i 1996 med henblik på at være en indsatsbrigade på højt beredskab, som kunne anvendes til FN indsatser.
30-06-2009 - kl. 11:45
SHIRBRIG har bidraget til flere forskellige FN-missioner og har herigennem og via andre former for støtte været en vigtig organisation. Således har SHIRBRIG også ydet vigtig støtte til kapacitetsopbygning i Afrika.

Med tiden har FN’s krav og behov imidlertid ændret sig markant. Samtidig har landenes engagement i militære operationer udviklet sig meget, hvorfor SHIRBRIG-landene har fundet, at andre organisationer nu er mere velegnede til den fortsatte støtte til FN. Ydermere er Danmark sammen med de øvrige nordiske lande i færd med at igangsætte initiativer som skal støtte kapacitetsopbygning i Afrika.

Mange gode mennesker har gennem tiden gjort tjeneste ved SHIRBRIG’s planlægningselement i Høvelte eller deltaget i SHIRBRIG’s udsendelser. Disse mennesker har ydet en engageret og god indsats, hvilket vi skylder dem stor tak for. 

Beslutningen om at indstille SHIRBRIG-samarbejdet blev taget på SHIRBRIG’s styrekomité møde, som blev afholdt den 18.-20. november 2008 med deltagelse af SHIRBRIG-landene: Østrig, Canada, Danmark, Finland, Italien, Irland, Litauen, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien og Sverige. SHIRBRIG-landene udarbejdede i den anledning en fælles erklæring, som kan læses her.

Som det også fremgår af det nyligt indgåede Forsvarsforlig vil et aktivt engagement i FN fortsat være en hjørnesten i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Danmark vil arbejde for at styrke FN’s kapacitet til at gennemføre fredsbevarende operationer bl.a. gennem et fokus på målrettet og intensiveret nordisk samarbejde om træning og uddannelse af afrikanske fredsbevarende styrker. Lukningen af SHIRBRIG er et led i denne fokusering.