Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Symposium: Cyberwar – How Will It Be Fought

Indholdsområde

 
Symposium: Cyberwar – How Will It Be Fought 
 
Under emnet ”Cyberwar – How Will It Be Fought” vil foredragsholdere fra såvel ind- som udland, herunder Forsvarsministeren, alle give kvalificerede bud på, hvad der bør prioriteres.
 
19-05-2010 - kl. 15:00
 
Cyberspace er en realitet. Også her bliver der kamp om pladsen. Om man vil bruge ordet krig i denne sammenhæng er en smagssag. Men kineserne har i skriftet Ubegrænset Krigsførelse et moderne bud på hvad krig er. De ser ikke så meget krig som brug af militær magt til at tvinge fjenden til at underkaste sig ens vilje, men mere som brug af alle midler, herunder væbnet magt og ikke-væbnet magt, militære og civile, dødelige og ikke-dødelige til at overbevise fjenden om at tilgodese ens interesser. Og med den definition er der god mening i at tale om krig i cyberspace.

Forsvarskommissionen har erkendt, at cyberspace generelt får hastigt stigende betydning i forbindelse med militære operationer og foreslog derfor, at der skal oprettes en Computer Network Operations kapacitet med henblik på både at forsvare egen brug af cyberspace, men ikke mindst at hindre modstanderens brug. Det sidste er centralt. Vi taler om mere end at tjekke for virus og gemme sig bag firewalls, altså at forsvare sig. Også her er angreb det bedste forsvar.

Emnet ”Cyberwar – How Will It Be Fought” er emnet for det symposium, som arrangeres i Ingeniørforeningens lokaler fredag d. 18. juni 2010. Foredragsholdere fra såvel ind- som udland, herunder Forsvarsministeren, vil alle give kvalificerede bud på, hvad der skal prioriteres.   

(Red.: Symposiet blev aflyst - Læs mere her)