Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Omlægning medfører at Farvandsvæsenet nedlægges

Indholdsområde

 
Nyhed 
Farvandsvæsenet
 

Omlægning medfører at Farvandsvæsenet nedlægges 

På baggrund af kongelig anordning er det bestemt, at Farvandsvæsenet nedlægges og en række opgaver fordeles til andre ministerier.

04-10-2011 - kl. 09:45
Hendes Majestæt Dronningen har underskrevet en kongelig anordning, hvorved det bestemmes, at Farvandsvæsenet nedlægges. En del af opgaverne flyttes til Søværnets Operative Kommando, og resten fordeles ud til Erhvervs- og Vækstministeriet, Klima-, Energi og Bygningsministeriet samt Miljøministeriet. De nærmere detaljer skal nu drøftes mellem de involverede ministerier og under inddragelse af Farvandsvæsenet.

Vigtige opgaver overføres fra IT- og Telestyrelsen
Idet den kongelige anordning også bestemmer, at IT- og Telestyrelsen nedlægges, overføres ressortansvaret for sager vedrørende beskyttelse af kritisk it-infrastruktur samt statens varslingstjeneste for internettrusler GovCert til Forsvarsministeriet.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00