Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Nyt Center for Cybersikkerhed

Indholdsområde

 
Nyhed 
 

Nyt Center for Cybersikkerhed 

Danmark øger beskyttelsen mod cybertrusler med et nyt Center for Cybersikkerhed. Forsvarsministeren finder det vigtigt at styrke cyberindsatsen og samle kompetencerne på området.

20-12-2012 - kl. 14:45
Regeringen ønsker at styrke indsatsen mod cybertrusler, og med det nyligt indgåede forsvarsforlig afsættes der rundt regnet 50 mio. kr. årligt i forligsperioden til ”Center for Cybersikkerhed”, som placeres under Forsvarsministeriet.

”Danmark er blandt de meste digitaliserede samfund i verden, og danskerne er afhængige af velfungerende it-systemer. Men dermed er vi også sårbare overfor cybertrusler, og truslerne vil blive flere i fremtiden. Fra regeringens side har vi ønsket at styrke beskyttelsen af samfundets kritiske informations- og kommunikationsinfrastruktur og evnen til at modgå cyberangreb, så vi kan beskytte danskernes hverdag. Derfor etablerer vi Center for Cybersikkerhed, siger forsvarsminister Nick Hækkerup og tilføjer:

”Jeg har store forventninger til Center for Cybersikkerhed. Centeret skal varetage opgaven som Danmarks nationale IT-sikkerhedsmyndighed og vil have en meget central funktion i det fremadrettede arbejde med at styrke samfundets sikkerhed overfor cybertrusler. Med etableringen af centeret ved Forsvarets Efterretningstjeneste samler vi vores viden og kompetencer for at øge Danmarks beskyttelse mod trusler i cyberspace”.

Center for Cybersikkerhed etableres under Forsvarsministeriet og er organisatorisk placeret ved Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Centeret løser et antal opgaver, herunder som den statslige varslingstjeneste for internettrusler (GovCERT), den militære varslingstjeneste MILCERT, funktionen som national IT-sikkerhedsmyndighed og forsvarets IT-sikkerhedsmyndighed, samt opgaven med informationssikkerhed og beredskab i forhold til telesektoren.

Fakta:
Udover Center for Cybersikkerhed er der også indgået aftale om en kapacitet til militære operationer i cyberspace. I det tidligere forsvarsforlig blev der afsat 40 mio. kr. årligt til etablering og drift af denne kapacitet. I det nye forsvarsforlig er der afsat yderligere midler, så der samlet afsættes 75 mio. kr. i 2013, 90 mio. kr. i 2014 og 2015, samt 150 mio.kr. i 2016 og 2017.

www.cfcs.dk 

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00