Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Mission og vision 

Mission og vision definerer vores fælles overordnede opgave og formål. Den definerer ministerområdets fællestræk, sætter de overordnede pejlemærker for vores udvikling og udgør dermed den fælles fortælling om, hvordan Forsvarsministeriet og dets myndigheder agerer som et samlet hele.

Ministerområdets fælles mission:

  • Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

 

Ministerområdets fælles vision:

  • Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over.
  • Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner.
  • Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde.

 
Med afsæt i mission og vision udarbejdes en ”Mål og resultatplan” for hver styrelse. Mål og resultatplanerne indeholder:

  • Et strategisk målbillede udarbejdet i dialog mellem styrelsen og departementet.
  • Målbilledets nedbrydning til konkrete mål

 
Mål og resultatplanen bliver derefter styrende for styrelsernes drift og udvikling og implementeres efter styrelseschefens direktiv.

This page in English

Sidst opdateret 04-09-2018 - kl. 16:10

Fakta

Ministerområdets mission og vision blev formuleret i 2015 og er gældende for alle styrelser under Forsvarsministeriet.

Interne links