Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Christiansø
Foto af Christiansø

Christiansø Administration 

Øgruppen Ertholmene, i daglig tale Christiansø, ligger 18 km nord for Bornholm og har en helt særlig karakter. Der er tale om et lille øsamfund, hvor der bor ca. 90 voksne og børn. Øen besøges årligt af ca. 45.000 turister, hvoraf langt størstedelen kommer i sommermånederne og giver en helt særlig intensitet på øen. Turisterne drages af øens historie, de fredede bygninger og den storslåede og barske natur. Øen var i 16-, 17- og 18-tallet Danmarks yderste bolværk mod øst. Her har selv Tordenskjold har været aktiv, og samfundskritikeren og demokratiforkæmperen Dr. Dampe blev sat i sit eget fængsel på denne isolerede ø i starten af 1800-tallet. I 2017 åbnede øens hovedforsvarsværk ”Store Tårn” efter en gennemgribende renovering og tårnet er nu et smukt og spektakulært udstillingssted og museum. Øgruppen er således velforsynet med både kanoner, store historiske forsvarsværker og en helt særlig, nærmest middelhavsagtig ø stemning.

Forsvarsministeriet ejer Christiansø og er ansvarlig for øens administration. Der er ca. 17 årsværk fordelt på 25-30 ansatte i Christiansøs Administration, der forestår øens daglige virke lige fra renovering af fredede bygninger, vedligeholdelse af arealer og fæstningsværker til drift af øens elværk, vandværk, fjernvarmeværk, havnen, tjenestefartøj, museer, læge, kirke, skole. Formidling og turisme er en også en vigtig opgave.

Forsvarsministeriet gennemfører tilsyn med Christiansø, hvilket primært sker ved regelmæssige tilsynsmøder med Christiansøs administration, hvor bl.a. økonomi-, personale-, etablissementsforhold gennemgås. Hertil kommer projekt Grøn Christiansø, som er en del af Forsvarsministeriets klima- og energistrategi, og som i de kommende år har særlig fokus, da øens energiforsyning og spildevandshåndtering mm. står overfor en gennemgribende renovering i en meget mere grøn retning.

Christiansøs Administration støttes af Forsvarsministeriets styrelser primært Forsvarsministeriets Personalestyrelse i forhold til ansættelsesforhold og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i forhold til arealer og bygninger.
Sidst opdateret 22-03-2019 - kl. 09:53

Interne links

Eksterne links