Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Juridisk Sekretariat 

Juridisk Sekretariat består af to kontorer, der støtter de øvrige dele af Forsvarsministeriets departement med juridisk rådgivning om bl.a. humanitær folkeret, menneskerettigheder, statsforfatningsret og forvaltningsret.

Internationalt Juridisk Kontor
Kontoret er ansvarlig for humanitær folkeret, menneskerettigheder samt anden lovgivning, der påvirker reglerne for magtanvendelsen i militære operationer. Kontoret støtter det øvrige departement i forbindelse med udarbejdelsen af statusaftaler samt internationale forvaltningsoverenskomster. Kontoret har sæde i Regeringens Røde Kors Udvalg og er ansvarlig for behandlingen af retssager mod Forsvarsministeriet i forbindelse med Danmarks militære bidrag til internationale operationer. Kontoret er endvidere leder af Forsvarsministeriets tolkegruppe, ligesom kontoret bidrager til arbejdet med den uvildige historiske udredning af Danmarks engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan.

Nationalt Juridisk Kontor
Nationalt Juridisk Kontor er Forsvarsministeriets lovkontor, og kontoret har det overordnede ansvar for Forsvarsministeriets love og lovforslag, fortolkning af lovgivningen, samarbejde med andre ministerier om lovgivningsinitiativer samt besvarelse af høringer over lovforslag. Desuden rådgiver kontoret departementets ledelse og de øvrige dele af departementet om juridiske problemstillinger særligt indenfor statsret, forvaltningsret og databeskyttelsesret. Herudover omfatter kontorets opgaver sager vedrørende Tilsynet med Efterretningstjenesterne.
Sidst opdateret 20-08-2019 - kl. 13:59

Interne links

Eksterne links