Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Forsvarsministeriets Program- og Investeringsafdeling 

Program- og Investeringsafdelingen består af fire kontorer. Afdelingen varetager udviklingen af koncernen og virksomhedsudvikling, idet respektive styrelser bidrager med faglig rådgivning.

Materiel og Kapacitet
Kontoret er overordnet ansvarlig for strategisk planlægning, styring og tilsyn i forhold til koncernens materielanskaffelser og drift. I den forbindelse varetager kontoret sekretariatsfunktionen for Forsvarsministeriets Investeringskomite, ligesom kontoret varetager departementets deltagelse i og styring af større materielprogrammer og projekter. Kontoret er overordnet ressortkontor for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og behandler sager relateret til materieldirektørfunktionen samt internationalt materielsamarbejde. Kontoret repræsenterer Forsvarsministeriet i Statens Våbenkontrol og Forsvarets Materielnævn. Kontoret er ansvarlig for forsvarsindustrielle forhold, herunder varetagelse af relationer til forsvarsindustrien og industrisamarbejde. Endelig er kontoret ansvarlig for koncernens interne og eksterne koordination i forhold til militærteknologisk forskning og udvikling, herunder i relation til EU’s forsvarsfond.

Infrastruktur, Miljø og Energi
Kontoret er ansvarlig for kapacitetsplanlægning og tilsyn vedrørende ejendomme, skydebaner, øvelsesområder og NATO Infrastrukturprojekter i Danmark, herunder implementering af strategiske projekter på Ejendoms- og Infrastrukturområdet. Kontoret er desuden ressortkontor for klima-, energi-, miljø- og naturområdet i koncernen, miljøoprydning i Grønland og internationalt samarbejde på klima-, energi, -natur- og miljøområdet. Kontoret er ressortkontor for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Christiansø.

Strategisk IT
Kontoret er ansvarlig for strategi, mål og rammer for IT-virksomheden i koncernen, herunder fastlæggelse af mål og rammer for IT-strategi, IT-governance og IT-sourcingstrategi. Kontoret er endvidere ansvarlig for strategisk styring af kapacitetsplan IT, herunder koordination af departementets behandling af kapacitetsplan IT og andre bidrag på IT-området til behandling i Forsvarsministeriets Investeringskomité, ligesom kontoret moniterer gennemførelsen af projekter i IT-udviklingsporteføljen samt drift og vedligeholdelse af IT-services. Endelig er kontoret ansvarlig for tillsyn med IT-virksomheden, IT-anvendelsen og informationssikkerheden i koncernen, herunder koordination med tilsynsmyndighederne, først og fremmest Center for Cybersikkerhed og Rigsrevisionen.
Sidst opdateret 05-02-2020 - kl. 14:46

Interne links

Eksterne links