Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Specialister fra Beredskabsstyrelsens tunge eftersøgnings- og redningshold til FN-recertificering
Specialister fra Beredskabsstyrelsens tunge eftersøgnings- og redningshold til FN-recertificering. Foto: BRS

Beredskabsstyrelsen 

Beredskabsstyrelsen (BRS) er en civil myndighed under Forsvarsministeriets område. Beredskabsstyrelsen løser en række væsentlige samfundsmæssige opgaver på beredskabsområdet – blandt andet:
 

  • Yder assistance til de kommunale redningsberedskaber, politi og andre myndigheder ved større eller længerevarende indsatser
  • Yder assistance ved natur- eller menneskeskabte katastrofer i udlandet
  • Fører tilsyn med og rådgiver de kommunale redningsberedskaber og
  • Koordinerer planlægningen af beredskabet i den civile sektor

 

Beredskabsstyrelsens opgaver er først og fremmest fastlagt i beredskabsloven, men også beskrevet i beskyttelsesrumsloven og atomanlægsloven.
 

Beredskabsstyrelsens mission
Det er Beredskabsstyrelsens mission at arbejde for at sikre samfundets robusthed over for følgerne af ulykker og katastrofer og undgå, at der opstår skader på personer, ejendom og miljø.
 

Departementets tilsyn
Forsvarsministeriets departement fører tilsyn med, at den aktivitetsmæssige og økonomiske styring i Beredskabsstyrelsen er tilrettelagt på betryggende vis og inden for politisk fastsatte rammer. Det sker som led i departementets overordnede ledelse og styring af ministerområdet.


Vil du i kontakt med Beredskabsstyrelsen?
Find beredskabsstyrelsens kontaktoplysninger på brs.dk

This page in English

Sidst opdateret 07-11-2018 - kl. 10:36

Fakta

Beredskabsstyrelsen har ca. 565 medarbejdere fordelt på 10 lokaliteter og et årligt budget på ca. 490 mio. kr.

Interne links

Eksterne links