Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
NATO Headquarter - Photo: NATO
Forsvarsminister Trine Bramsen til bilateralt møde med NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: NATO, januar 2020.

 
Danmark i NATO

NATO har siden 1949 udgjort en hjørnesten i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik.
Efter den kolde krig har NATO sammen med bl.a. FN, EU og OSCE været et forum,
hvorigennem Danmark har kunnet medvirke til at varetage sine sikkerhedspolitiske interesser,
herunder medvirke til at udbrede fred, sikkerhed og respekt for menneskerettighederne.

Danmarks sikkerhed er forankret i NATO

NATO er hjørnestenen i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Med forsvarsforliget fra januar 2018 besvarer Danmark den sikkerhedspolitiske situation, vi står over for. Fokus er stigende forsvarsbudget og investeringer i kapaciteter, der efterspørges i NATO.

Den sikkerhedspolitiske situation er den mest alvorlige siden Murens fald. Verden er på mange måder blevet mere uforudsigelig:

  • Rusland har tydeligt demonstreret vilje til at anvende militær magt for at forfølge sine politiske mål. 
  • Informationskampagner er blevet et våben i sig selv.
  • Ustabiliteten i Nordafrika og Mellemøsten nærer fortsat terrorisme.  
  • De irregulære migrationsstrømme er en alvorlig trussel. 
  • Angreb i cyberspace har i stigende grad alvorlige sikkerhedsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser.

Tilpasningen til den ændrede situation tager udgangspunkt i NATO. NATO er garanten for Danmarks sikkerhed. Det er derfor i Danmarks interesse at bidrage til NATO, herunder den kollektive afskrækkelse og det kollektive forsvar, som Alliancen giver.

Sammen med NATO har Danmark brug for at styrke det kollektive forsvar og den kollektive afskrækkelse. Derfor vil Danmark med forsvarsforliget bl.a.:
 
  • Opstille en ny slagkraftig brigade bestående af op til 4000 soldater i en selvstændig enhed.
  • Udruste Søværnets fregatter med kortrækkende og på sigt også længere-rækkende luftforsvarsmissiler.
  • Forbedre evnen til at bekæmpe trusler fra u-både.
  • Styrke Forsvarets, Hjemmeværnets og reservers evne til at mobilisere med særlig fokus på at beskytte infrastruktur og levere værtsnationsstøtte til andre NATO styrker i Danmark.
  • Samt forbedre det nationale cyberforsvar.

En af vores største udfordringer er i vores nærområde. Vi må ikke ignorere Ruslands aggression, militære oprustning og påvirkningskampagner. Slet ikke når det foregår i vores egen ”baghave” dvs. i Østersø-regionen. Det er ikke ensbetydende med en direkte militær trussel mod Danmark. Men sikkerhed kræver fasthed. Det gælder både i Danmark og ikke mindst i Baltikum.

Derfor har Danmark udstationeret 200 danske soldater i Estland som en del af NATO's fremskudte forsvar. Vi vil være til stede hele 2018.

Endvidere bidrager vi til NATOs Air Policing i Baltikum.

Det er ikke kun i Danmarks nærområde, at der er brug for en indsats.
Danmark deltager således i internationale operationer i bl.a. NATO-regi som led i bl.a. terrorbekæmpelse, kapacitetsopbygning og håndtering af irregulære migrationsstrømme.

Truslerne omkring os ændrer sig hele tiden. Det kræver, at NATO hele tiden fornyer og tilpasser sig. Det samme gælder de enkelte landes forsvar, der udgør grundstammen i NATO-alliancen. Derfor er moderniseringen af NATO en sag, som Danmark tillægger stor betydning.

NATO-alliancens grundlæggende formål er uændret. Den primære opgave er stadig at fremme sikkerhed for de 29 medlemslande, der i dag udgør Alliancen. Men i takt med at nye trusler er dukket op efter Berlin-murens fald i 1989, har NATO indledt en fornyelse og modernisering, der gør, at NATO stadig kan være garant for medlemslandenes fred og sikkerhed.

I takt med at nye trusler er dukket op (eksempelvis international terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben og hybride trusler), har NATO fornyet sig, således at NATO har formået at bevare sit grundlæggende formål, men på en måde, så Alliancens afskrækkelsesprofil er tilpasset de nye udfordringer og trusler.

This page in English