Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Nordisk beredskabssamarbejde

Indholdsområde

 
Viden om 
De nordiske flag vajer side om side
De nordiske flag vajer side om side

Nordisk beredskabssamarbejde 

De nordiske ministre med ansvar for beredskabet mødes hvert år for at styrke samarbejdet inden for en række områder, der har betydning for beredskabet i Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark.

Det styrkede nordiske samarbejde udspringer oprindeligt af Haga-erklæringen fra april 2009 vedtaget på Haga Slott udenfor Stockholm. På ministermøde i juni 2013 blev Haga II erklæringen tiltrådt, som er en yderligere styrkelse af det nordiske samarbejde på beredskabsområdet, hvor der arbejdes mod en vision om ”et robust Norden uden grænser”.

Et mål er at styrke den nordiske profil internationalt i forhold til samarbejdet inden for fx EU. De nordiske lande arbejder på at videreudvikle muligheden for gensidig assistance bl.a. i overensstemmelse med den nordiske solidaritetserklæring fra 2011. Endvidere skal fælles nordiske moduler kunne anvendes til at hjælpe katastroferamte lande uden for Norden.

Samarbejdsområder
Haga-samarbejdet omfatter en række identificerede samarbejdsområder bl.a.:
 
 • Redningstjeneste
 • Øvelser og uddannelse
 • CBRN-beredskab
 • Kriseportaler
 • Anvendelsen af frivillige
 • Forskning og udvikling
 • Taktisk brandforebyggelse (brandforebyggelse gennem holdnings- og adfærdspåvirkning)
 • Præ-deployering af udvalgte kapaciteter
 • Strategisk flytransport
 • Værtsnationsstøtte
 • Udvikling af fælles moduler/kapaciteter

De enkelte projekter ledes som udgangspunkt af de nordiske landes beredskabsmyndigheder.

This page in English 
Sidst opdateret 03-02-2020 - kl. 16:08

Fakta

Hvert halve år mødes de nordiske ministre med ansvar for beredskabet.

Udgangspunktet for møderne er at videreudvikle samarbejdet på en række områder inden for samfundssikkerhed og beredskab.

De enkelte nordiske lande skiftes til at afholde møderne.

Interne links

Eksterne links