Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Foto fra den officielle parade på Flagdag for Danmarks udsendt 5. september 2018 på Thorvaldsens Plads. Foto: Forsvaret.
Foto fra den officielle parade på Flagdag for Danmarks udsendte 5. september 2018 på Thorvaldsens Plads. Foto: Forsvaret.

 
Veteraner

Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret, men kan også være afgået fra organisationen og overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Støtte til udsendte

Siden 1948 har Forsvaret haft omkring 100.000 udsendelser. Udsendelserne kan have haft en varighed fra 28 dage og helt op til to år af gangen. En soldat, der har været udsendt, benævnes veteran. Mange veteraner har været udsendt i flere udsendelser.

Danmark gør en stor indsats for at støtte soldater og pårørende før, under og efter udsendelse i international mission – en indsats som er under konstant udvikling. Støtten kommer til udtryk i form af en række tiltag, som grundlæggende har til formål at udsende kompetente soldater og hjemtage kompetente mennesker.

I dokumentet nedenfor kan du finde information om de initiativer, der skal bidrage til, at vores soldater så smidigt som muligt kan vende tilbage til hverdagen og det danske samfund efter udsendelse. 

Oversigt over initiativer på veteranområdet (pdf) 

 

Danmarks veteranpolitik

Danmarks veteranpolitik fra den 5. september 2016 er et tiltag, som udsprang af et servicetjek af veteranindsatsen, som blev igangsat med regeringsgrundlaget i juni 2015. Veteranpolitikken angiver de generelle principper og de overordnede målsætninger for anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende og har skabt rammerne for konkrete initiativer på veteranområdet.

Læs om veteranpolitik

 

Erstatningsforhold for udsendte 

Udover at udsendte soldater er omfattet af de almindelige regler om arbejdsskadesikring, yder Forsvaret en særlig erstatning/godtgørelse, hvis en soldat kommer til skade under udsendelse. 

Herudover findes andre erstatnings- og godtgørelsesordninger. Ordningerne administreres af Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Læs om erstatningsforhold og arbejdsskader på forpers.dk

  

Veterancentret

Veterancentret har mange opgaver og fungerer som én indgang på veteranområdet. Veterancentret støtter soldater, veteraner og deres pårørendes særlige behov før, under og efter udsendelse. Her tilbydes først og fremmest støtte til den enkelte soldat, veteran og pårørende. Samtidig arbejder centret for en bred anerkendelse af de danske veteraner, der har gjort en særlig indsats i tjeneste for Danmark.

Læs om Veterancentrets opgaver
 
 

Virksomhedsprisen - Årets veteranvirksomhed

Et af de områder, hvor der kan ske forbedringer er indsatsen for at rekruttere og fastholde veteraner på arbejdsmarkedet. De danske soldater har ydet en kæmpe indsats for Danmark. Og vores tak som samfund skal afspejles i den indsats, som de bliver mødt med, når de vender hjem. Og i den indsats er der brug for alle gode kræfter – også blandt virksomhederne.

Med prisen anerkendes de virksomheder, som yder en ekstraordinær indsats for Danmarks veteraner. De skal vide, at hele det danske samfund påskønner deres arbejde for at gøre noget ekstra for dem, som har sat livet på spil for at passe på os.

Det forventes at prisen uddeles en gang om året, og at den gives til arbejdspladser, der gør en særlig anerkendelsesværdig indsats for at hjælpe og fastholde udsatte veteraner i job. 

Læs om indstilling til virksomhedsprisen
Læs om den første vinder 

Flagdag for Danmarks udsendte 

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister. 

Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.

Læs om Flagdag for Danmarks udsendte
 
 

Medaljer og hæderstegn 

I Forsvarsministeriet behandler vi en række indstillinger om dekoreringer og hæderstegn som anerkendelse af en god indsats for Danmark. De bliver uddelt til særligt udvalgte personer i og uden for Forsvaret. I Forsvarsministeriet behandler vi dekoreringer af Dannebrogordenen, fortjenstmedaljen i Sølv, forsvarsministerens Medalje og hæderstegn for god tjeneste.

Læs om medaljer og hæderstegn