Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forenede Nationer (FN)

  Indholdsområde

   
  Viden om 

  Forenede Nationer (FN) 

  Forenede Nationer (FN) er en international organisation, som blev grundlagt i 1945 med det formål at fremme international fred og sikkerhed. I dag har organisationen 193 medlemslande. FN’s særlige rolle som repræsentant for det internationale samfund har gjort organisationen til ramme for dialog og forhandling, hvorigennem medlemslandene kan udtrykke deres holdninger og finde fælles løsninger på en lang række internationale sikkerhedspolitiske problemer. FN har en række værktøjer til rådighed i arbejdet med at styrke fred, sikkerhed og menneskerettigheder globalt. Det gælder bl.a. konflikthåndtering og fredsbevarende missioner.

  Fredsbevarende operationer
  Fredsbevarende missioner har til formål at øge sikkerheden i værtslandet og hjælpe fredstiltag og politiske processer på vej. Missionerne består af militær, politi og civilt personel fra hele verden. Dette tillader en bred tilgang, hvor de fredsbevarende styrker kan varetage alt fra civilbeskyttelse til organiseringen af valghandlinger.

  De fredsbevarende missioner er styret af 3 principper:
  • At parterne involveret i konflikten accepterer tilstedeværelsen af de fredsbevarende styrker.
  • At de fredsbevarende styrker er upartiske i forhold til den aktuelle konflikt.
  • De fredsbevarende styrker må ikke bruge magt på nær i selvforsvar eller i forsvar af mandatet.

  Principperne giver de fredsbevarende styrker en legitimitet, som har gjort fredsbevarende operationer til et af FN’s mest effektive værktøjer til håndtering af kriser rundt omkring i verden. I øjeblikket har FN indsat femten fredsbevarende operationer, hvoraf Danmark bidrager til tre. Du kan læse mere om disse i vores tema om internationale operationer.

  Du kan læse mere om FN’s fredsbevarende missioner på FN’s hjemmeside

  Mandat fra FN
  Det er FN’s Sikkerhedsråd, der afgør, hvorvidt en fredsbevarende mission skal iværksættes. Sikkerhedsrådet vedtager en sikkerhedsrådsresolution, som bestemmer missionens størrelse og mandat. Sikkerhedsrådet monitorerer løbende missionerne og kan på baggrund heraf beslutte om en missions mandat skal forlænges, ændres eller afsluttes.

  Du kan læse mere om FN’s Sikkerhedsråd her

  Næsten alle Danmarks internationale missioner har enten haft et FN-mandat eller har været deciderede FN-operationer.

  This article in English
  Sidst opdateret 21-11-2018 - kl. 14:57

  Interne links

  Eksterne links