Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Humanitær folkeret

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  I væbnede konflikter gælder der regler, der har til formål at beskytte civilbefolkningen.
  I væbnede konflikter gælder der regler, der har til formål at beskytte civilbefolkningen. Foto: Forsvaret.

  Humanitær folkeret 

  Når Danmark sender soldater ud til alverdens konflikter, er der en række internationale regler, der skal overholdes. Disse regler betegnes typisk som den humanitære folkeret.

   
  Den humanitære folkeret, som lidt populært også kaldes krigens love, er de regler, der regulerer de stridende parters optræden under væbnede konflikter og yder beskyttelse til ofrene for konflikterne.

   
  Den humanitære folkeret findes primært i to regelsæt:
   

  • Genève-konventionerne, der indeholder regler om beskyttelse af krigens ofre
  • Haag-konventionerne, der regulerer de metoder og våben, der kan anvendes under en væbnet konflikt

   
  Genève-konventionerne

  Genève-konventionerne udgøres af fire konventioner vedtaget i Genève i 1949 på baggrund af erfaringerne fra Den Anden Verdenskrig. Der er senere vedtaget tre tillægsprotokoller til Genève-konventionerne.

   
  Genève-konventionerne beskytter med deres over 400 artikler syge og sårede under henholdsvis landkrig (konvention I) og søkrig (konvention II), krigsfanger (konvention III) samt civile personer i krigstid (konvention IV).

   
  Haag-konventionerne

  Haag-konventionerne består af en række konventioner, der er vedtaget for mere end hundrede år siden. De regulerer som nævnt de metoder og våben, der kan anvendes under en væbnet konflikt. 

  Danske soldater undervises naturligvis i den humanitære folkeret.

  This page in English

  Sidst opdateret 31-01-2019 - kl. 16:06

  Fakta

  Folkeret er den brede betegnelse for de internationale regler, som både den humanitære folkeret og menneskerettighederne er en del af. Folkeret er det retssystem, der regulerer forholdet mellem forskellige stater i modsætning til national ret, der regulerer forholdene for borgerne i den enkelte stat.

  Interne links

  Eksterne links