Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Indsatsen i Mali (MINUSMA)

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Den danske C-130J
  Det danske C-130J-transportfly (Hercules) har bidraget til operationer. Foto: Forsvaret.

  Indsatsen i Mali (MINUSMA) 

  Danmark bidrager p.t. med en stabsofficer til FN’s fredsbevarende mission i Mali, MINUSMA. Danmark har bidraget til MINUSMA siden 2014 og har blandt andet ad to omgange tidligere stillet et C-130J-transportfly til rådighed for missionen, senest i 2017. I 2016 var et dansk specialoperationsstyrkebidrag på ca. 30 personer del af en nederlandsk ”Special Operations Task Group” i Gao-regionen i det nordlige Mali. Bidragets opgaver bestod blandt andet i patruljeaktiviteter, overvågningsopgaver og områdeanalyser. Danmark har derudover ydet substantiel finansiel støtte til MINUSMA.

  Regeringen har truffet en principbeslutning om at genudsende et transportfly til MINUSMA, og Danmark aftalte derfor sammen med Belgien, Norge og Portugal i begyndelsen af november 2017 at forlænge den eksisterende rotationsordning for transportfly fra november 2018 til november 2020. Danmark ventes – med forbehold for parlamentarisk godkendelse – at dække perioden fra november 2019 til maj 2020 med et C-130J-flybidrag.

  Konkret fungerer ordningen ved, at de deltagende lande på skift udsender et transportfly til MINUSMA i en periode på ca. seks måneder. Udover at bidrage med et transportfly omfatter ordningen også en lejr, som drives og bevogtes af landene. Den nuværende ordning med Norge, Portugal, Danmark, Sverige og Belgien blev indledt på nordisk initiativ i 2016.

  Baggrund
  MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) blev etableret i 2013 på baggrund af FN’s Sikkerhedsråds resolution 2100. Missionen har blandt andet til opgave at støtte implementeringen af våbenhvilen mellem Malis regering og de væbnede grupper "Plateforme" og "Coordination" samt at sikre beskyttelsen af civile. Missionen har bemyndigelse til at anvende alle nødvendige midler, herunder militære, til opfyldelse af opgaven. Styrkeloftet er pt. på 13.289 soldater og 1.920 politibetjente.

  I perioden fra marts 2015 til december 2016 var den danske generalmajor Michael Lollesgaard styrkechef (Force Commander) for MINUSMA.

  Ud over Danmark støtter også andre lande missionen heriblandt Nederlandene, Norge, Sverige, Finland og Tyskland.

  Du kan læse om missionen på FN’s hjemmeside.

  Mandat for indsatsen
  Folketinget vedtog den 19. december 2013 beslutningsforslaget B 28 om at bidrage til FN’s fredsbevarende mission i Mali inden for rammerne af FN’s Sikkerhedsråds beslutning 2100 af 25. april 2013.

  Den 17. november 2015 vedtog Folketinget beslutningsforlaget B 26, som angiver rammerne for det danske C-130J transportflybidrag samt specialoperationsbidraget.

  This article in English
  Sidst opdateret 18-02-2019 - kl. 10:45

  Fakta

  Missionsområde: Mali

  Bidrag: En stabsofficer.

  Interne links

  Eksterne links