Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

NATO’s træningsmission i Irak (NMI)

  Indholdsområde

   
  Internationale operationer 
  Foto: Forsvaret.
  Foto: Forsvaret.

  NATO’s træningsmission i Irak (NMI) 

  Danmark har siden 2018 bidraget til NATOs indsats i Irak. Det sker for at imødegå truslen fra terrorisme, herunder særligt fra Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL), og irregulær migration. Dermed bidrager indsatsen til en større grad af tryghed og sikkerhed i Irak, i regionen og dermed også i Danmark.

  Hvad er NATO Mission Iraq (NMI)?
  På baggrund af en anmodning fra den irakiske regering, besluttede regeringsledere på NATO topmødet i Bruxelles i juli 2018 at oprette trænings- og mentoreringsmissionen NATO Mission Iraq (NMI), der supplerer og understøtter koalitionens træningsindsats i Irak, Operation Inherent Resolve (OIR).

  Siden oktober 2018 har missionen været under canadisk ledelse, og består i udgangspunktet af op til ca. 500 stabsofficerer, rådgivere og støttepersonel fra allierede NATO-lande samt Australien, Finland og Sverige.

  Missionen fokuserer på at støtte irakerne i en reformering af den irakiske sikkerhedssektor og bidrage til kapacitetsopbygning af de irakiske sikkerhedsstyrker med henblik på at forhindre udbredelsen af terrorisme og sikre langvarig stabilitet i Irak. Konkret bidrager missionen med rådgivning om opbygning af vedvarende, transparente, inkluderende og effektive nationale sikkerhedsstrukturer til det irakiske forsvarsministerium, herunder støtte til og gennemførelse af instruktøruddannelser på de irakiske militære uddannelsesinstitutioner. Derudover rådgives også elementer af det nationale sikkerhedsråd.

  Træningsaktiviteterne udføres p.t. i hovedstaden Baghdad samt i lejrene Tajji og Besmaya, der ligger tæt på hovedstaden, og det er målsætningen, at irakerne på sigt selv skal overtage og udføre opgaveløsningen. På grund af bl.a. den igangværende COVID-19 pandemi er aktiviteterne næsten alle sat på pause, og store dele af missionens soldater er midlertidigt returneret til deres hjemlande. NATO afgør sammen med den irakiske regering, hvornår det er muligt at genoptage aktiviteterne, og hvor det skal ske. Det afhænger også af, hvordan den globale koalition mod ISIL fremover vil være til stede i Irak.

  Danmarks ledelse af NATO Mission Iraq
  Danmark støtter op om en større rolle til NATO og skal efter planen overtage ledelsen af NATO’s mission i Irak fra udgangen af 2020 og frem til midten af 2022.

  Danmark overtager opgaven efter Canada, og de danske forberedelser er i fuld gang. Dels ift. at afslutte og overdrage træningsindsatsen til irakerne selv i rammen af OIR på Al Asad luftbasen, dels ift. at opstille og uddanne de enheder og enkeltpersoner i Danmark, der skal udsendes senere på året. Udover at varetage ledelsen vil Danmark bidrage med en række soldater og civile specialister til missionens hovedkvarters stab samt et sikrings- og eskortebidrag. Dertil kommer et helikopterbidrag på op til tre helikoptere fra maj 2021 og et år frem. I alt kan der udsendes op til ca. 285 danske soldater til Irak for at lede og støtte missionen.

  På baggrund af beslutningsforslag B 159, blev det den d. 11. juni 2020 vedtaget, at udsende op til ca. 285 personer til NMI fra ultimo 2020 til medio 2022 fordelt på nedenstående kapaciteter 

  • En styrkechef med dertilhørende stabsbidrag bestående af op til ca. 40 personer. Ved en eventuel udvidelse af missionen vil stabsbidraget kunne øges med op til ca. 25 personer.
  • Et sikrings- og eskortebidrag bestående af op til ca. 100 personer. Sikrings- og eskortebidragets opgave vil være at eskortere personel i operationsområdet. Det vil være muligt at inddrage bidrag fra bl.a. de baltiske lande i det danske sikrings- og eskortebidrag. 
  • Et transporthelikopterbidrag bestående af op til tre EH101 transporthelikoptere i 12 måneder fra 1. maj 2021, samt tilknyttet personel bestående af op til ca. 85 personer. 
  • Et forbindelsesofficersbidrag på op til ca. 5 personer til relevante hovedkvarterer.
  Det nuværende stabsbidrag til NMI på op til ca. 15 personer, hvorom regeringen rådførte sig med Det Udenrigspolitiske Nævn den 27. juni 2018, forventes videreført, herunder i form af lejlighedsvise udsendelser med mobile træningshold.

  FAKTA: NATO’s mission i Irak
  Siden oktober 2018 har en række allierede NATO lande samt Australien, Sverige og Finland bidraget til NATO Mission Iraq (NMI).

  Gennem en trænings- og kapacitetsopbyggende indsats, har missionen fokuseret på at styrke de irakiske sikkerhedsinstitutioner og militære uddannelsesinstitutioner.

  På nuværende tidspunkt bidrager Danmark med ca. fire soldater til NATO’s træningsmission på permanent basis, samt lejlighedsvist med mobile træningshold. Også EU og FN bidrager til træningsindsatsen i Irak gennem henholdsvis EU Advisory Mission in Iraq (EUAM Iraq) og United Nations Assistance Mission for Iraq (UMAMI).
  Sidst opdateret 06-07-2020 - kl. 10:50

  Interne links

  Eksterne links