Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Fremskudt tilstedeværelse i Baltikum og Polen (eFP)

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Foto: Forsvaret
  Foto: Forsvaret.

  Fremskudt tilstedeværelse i Baltikum og Polen (eFP) 

  NATO’s fremskudte tilstedeværelse, enhanced Forward Presence (eFP), i Baltikum og Polen blev besluttet af stats- og regeringscheferne på NATO-topmødet i Warszawa i 2016.

  Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATO’s befolkning og territorium. Samtidigt er den fremskudte tilstedeværelse en reaktion på den usikkerhed, som er afstedkommet af bl.a. Ruslands ulovlige annektering af Krim-halvøen, handlinger i Østukraine samt udviklingen i det generelt mere komplekse sikkerhedsbillede, som Alliancen står overfor mod øst.


  Hvem deltager?

  Canada, Tyskland, Storbritannien og USA er ramme- nationer for fire multinationale bataljoner i henholdsvis Estland, Letland, Litauen og Polen. Bataljonerne på hver ca. 1100 soldater er til stede på rotationsbasis med en defensiv karakter. Stort set alle NATO-lande bidrager til den fremskudte tilstedeværelse, og udover Danmark bidrager Frankrig, Belgien og Island til den britiskledede bataljon i Estland. De danske soldater vil være en del af NATOs multinationale styrke på omkring 4000 soldater i Polen og de baltiske lande.
  Hvordan bidrager Danmark?

  Danmark udsendte i 2018 et bidrag med op til ca. 200 soldater til eFP i Estland, hvor styrken indgik i en britisk-ledet multinational bataljonskampgruppe i en periode på 12 måneder. Et tilsvarende bidrag blev d. 6. januar 2020 udsendt til Estland. Bidraget, som indgår i den britiske bataljonskampgruppe i hele 2020 og har indstationeret stabsofficerer til relevante estiske og britiske hovedkvarterer består af op til ca. 200 soldater i form af en enhed på kompagnistørrelse med nødvendige støttefunktioner. Det danske eFP-bidrag udsendes for hele 2020 og er opdelt i to hold, der her udsendes i et halvt år.

  Grundlaget for udsendelsen af det danske bidrag er Folketingsbeslutning B 150, som blev vedtaget den 23. maj 2017 med bred opbakning i Folketinget.

  This article in English
  Sidst opdateret 20-02-2020 - kl. 10:33

  Interne links

  Eksterne links