Forsvarskommissionen besøger ISAF hold 6 i Helmandprovinsen.

Forsvarskommissionen af 2008 besøger ISAF hold 6 i Helmandprovinsen. Foto: Forsvaret.

Forsvarskommissioner i Danmark

En forsvarskommission er en kommission, der er nedsat af regeringen med henblik på at komme med forslag og anbefalinger til Forsvarets videre udvikling.

Forsvarskommissioner har typisk været anvendt i forbindelse med større strategiske omvæltninger i omverdenen, der har haft betydning for forudsætningerne for den førte sikkerheds- og forsvarspolitik. Ændringer i politiske konstellationer har ligeledes gennem tiden givet anledning til nedsættelsen af forsvarskommissioner, ligesom de er blevet anvendt til lovforberedende arbejde, herunder som grundlag for politiske forhandlinger af forsvarsforlig.

Forsvarskommissioner har især i nyere tid været meget bredt sammensat, typisk med deltagelse af politikere, embedsfolk, officerer og eksperter.

Forsvarskommissioner gennem tiden

Der har i alt været nedsat otte forsvarskommissioner. Den første blev nedsat i 1866 efter tabet af hertugdømmerne i 1864. Den næste nedsattes i 1902 med henblik på at forberede Lovene om Hærens og Søværnets Ordning af 1909. En tredje forsvarskommission blev nedsat i 1919 efter 1. Verdenskrig..

Efter 2. Verdenskrig nedsattes en forsvarskommission i 1946, mens kommissionen i 1950 skulle forberede Lov om forsvarets ordning af 1950. I forbindelse med Det Radikale Venstres regeringssamarbejde med Venstre og Det Konservative Folkeparti i 1969 blev den femte forsvarskommission nedsat.

I nyere tid har der været nedsat tre forsvarskommissioner i henholdsvis 1988, i 1997 og senest i 2008.

Forsvarskommissionen af 2008

Regeringen besluttede som en del af regeringsgrundlaget efter valget i november 2007 at nedsætte en forsvarskommission. Det var forsvarskommissionens opgave at stille forslag til Forsvarets udvikling og herunder bidrage til at forberede en politisk aftale om Forsvarets videre udvikling efter 2009. Forsvarskommissionen offentliggjorde sin beretning ”Dansk forsvar, Globalt engagement” den 26. marts 2008.

Kommissionens sammensætning
Forsvarskommissionen af 2008 bestod af 29 medlemmer og blev ledet af tidligere forsvarsminister Hans Hækkerup. Kommissionen var bredt sammensat af politikere, embedsfolk, officerer og eksperter.

Derudover bestod kommissionen også af grønlandske og færøske medlemmer. Dette skyldtes dels, at dansk sikkerhedspolitik omfatter hele rigsfællesskabet, dels at kommissionen netop skulle behandle den strategiske betydning af Arktis i lyset af de forventede klimaforandringer.

Bred opbakning
kommissionens beretning havde en historisk bred opbakning og indeholdte kun én mindretalsudtalelse – dvs. afvigende holdning. Beretningen kunne derfor danne baggrund for de efterfølgende politiske forhandlinger om forsvarsforliget 2010-2014.

Sidst opdateret 25. august, 2020 - Kl. 15.04