Sanitetskompagniet træner ambulancekørsel med mandskabsvognen af nye type Piranha 5.

Sanitetskompagniet træner ambulancekørsel med mandskabsvognen af typen Piranha 5. Fotograf:Emma Kjærside.

Materiel - Forsvarsministeriets rolle

Forsvarsministeriets strategiske planlægning skal sikre, at Forsvaret har det rette materiel til opgaveløsningen i dag og i fremtiden. Det fordrer, at anskaffelsesprocessen hænger sammen i alt fra identificering og prioritering af operative behov, gennemførsel af udbud og at dette sker indenfor den økonomisk ramme.

Den strategiske planlægning foregår i tæt samspil med bl.a. Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Styringen af koncernens materielanskaffelser skal sikre, at anskaffelser og drift tilpasses koncernens behov gennem prioritering og koordination på tværs af fagligheder. Ved større, komplekse og strategiske materielanskaffelser, som ved Danmarks indkøb af F-35 kampflyene og SEAHAWK helikopterne, nedsættes en programledelse under Forsvarsministeriets formandskab med repræsentanter fra relevante myndigheder og styrelser. Programledelsen skal sikre overblik og styrbarhed samt, at de strategiske aspekter af anskaffelsen og implementeringen tilvejebringes.

Forsvarsministeriet gennemfører desuden tilsyn med koncernens materielanskaffelser samt driften heraf for at tilsikre, at dette understøtter koncernens opgaveløsning samt varetages på en økonomisk ansvarlig og hensigtsmæssig måde i overensstemmelse med politiske aftaler.

Ved anskaffelser fra en udenlandsk leverandør kan der i visse tilfælde pålægges krav om industrisamarbejde, hvorved leverandøren kan pålægges enten køb af underleverancer eller indgåelse i udviklingsprojekter med danske virksomheder. Industrisamarbejde skal sikre at dansk forsvarsindustri har de nødvendige kompetencer og kapaciteter til at varetage Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser. Disse vurderinger foretages i tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Erhvervsstyrelsen.

Støtte af dansk forsvarsindustri - i Danmark og udlandet

Dansk forsvarsindustri spiller en vigtig rolle for, at Danmark kan varetage nationale sikkerhedsinteresser. Forsvarsministeriet arbejder således for at fremme danske forsvarspolitiske interesser gennem støtte af dansk forsvarsindustri i Danmark og i udlandet. Dette sker under rammen af Forsvarsministeriets Open for Business strategi, hvor sigtet bl.a. er at samstemme og formidle de tiltag, der finder sted inden for Forsvarsministeriets område.

Endvidere skal Open for Business styrke vækst og beskæftigelse i Danmark indenfor forsvars- og aerospaceområdet gennem tre fokusområder:

 1. Danske forsvarsattachéers bistand til danske virksomheder.
  Danske forsvarsattachéer yder bistand til danske virksomheder for at lette kontakten med respektive landes forsvarsmyndigheder eller virksomheder med relation til forsvarsområdet.
 2. Forsvarets samarbejde og dialog med industrien.
  Samarbejdet og dialogen mellem Forsvaret og industrien udvikles yderligere for at styrke afsætningsmulighederne for danske virksomheder primært med relation til forsvars- og sikkerhedsområdet.
 3. Forsvarsministerens støtte til promovering af danske virksomheder.
  Når forsvarsministerens deltager i besøg og aktiviteter i udlandet prioriteres industrifremmetiltag, hvor det er muligt.

Her kan du læse Forsvarsministeriets Open for Business strategi

EU's forsvarsfond

Forsvarsministeriet fremmer herudover forsvarspolitiske interesser på det forsvarsindustrielle område i EU blandt andet gennem regeringens rådgivende gruppe, der har til formål at fremme danske forsvarspolitiske, kommercielle og forskningsmæssige interesser i forhold til EU’s Forsvarsfond. Forsvarsfonden har til formål at støtte finansiering af forsknings- udviklingssamarbejde på forsvarsområdet i perioden 2021 – 2027 for bl.a. at styrke og integrere EU’s forsvarsindustri.

Forsvarsministeriet varetager sekretariatsfunktionen i regeringens rådgivende gruppe, der har udviklet en national handlingsplan for fremme af danske interesser i forhold til EU’s Forsvarsfond på tværs af danske myndigheder, industri og forskningsinstitutioner.

Her kan du læse National handlingsplan til fremme af danske interesser i forhold til EU’s Forsvarsfond

 

Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri

Regeringen har i 2021 lanceret en ny strategi for dansk forsvarsindustri. Den seneste strategi for dansk forsvarsindustri er fra 2014, og verden har ikke stået stille siden da. Fremkomsten af nye trusler, den teknologiske udvikling og nye internationale forsvarsindustrielle samarbejder, har aktualiseret et fornyet fokus på dansk forsvarsindustri. De seneste år har Forsvarsministeriet derfor styrket samarbejdet og støtten til dansk forsvarsindustri inden for flere områder for at kunne følge med udviklingen. 

 

Strategien indeholder en lang række initiativer, der skal sikre bedre samarbejde med industrien, adgang til udenlandske markeder, et partnerskab for grøn omstilling af forsvarsområdet, brobygning mellem forskning, udvikling og anvendelse af militært materiel og meget andet. Udmøntningen af initiativerne vil foregå i samarbejde med industrien, forskningsinstitutioner og andre interessenter.

 

Strategiens syv indsatsområder

 1. Styrket samarbejde mellem Forsvarsministeriet og industrien
 2. Internationalisering og adgang til udenlandske markeder
 3. Gode rammevilkår for forsvarsindustrien
 4. Målrettet industristøtte- og samarbejde
 5. Stærkere forsknings- og innovationssamarbejde
 6. Styrket socialt engagement og grønt fokus i forsvarsindustrien
 7. Tidssvarende teknologifokus

Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri (pdf) (in English)

Initiativkatalog - Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri (pdf) (In English)

Kontakt

Virksomheder, der ønsker at sælge materiel til Forsvaret, skal kontakte FMI's Industrikontor.

Forespørgsler om import/ eksport af våben og krigsmateriel skal rettes til Justitsministeriet.

Sidst opdateret 9. august, 2021 - Kl. 12.34