Det danske C-130 transportfly er her på FN-missionen MINUSMA og ved at blive lastet med flere tons gods.

Det danske C-130 transportfly er her på FN-missionen MINUSMA og ved at blive lastet med flere tons gods. Foto: Forsvaret.

FN’s fredsbevarende arbejde er et vigtigt redskab for Danmark og det internationale samfund til at imødegå væbnede konflikter og grænseoverskridende udfordringer. Siden organisationens oprettelse i 1945 har FN’s særlige rolle som repræsentant for det internationale samfund gjort organisationen til ramme for dialog og forhandling, hvorigennem medlemslandene kan give deres holdninger til kende og finde fælles løsninger på en lang række internationale, sikkerhedspolitiske problemer.

Fred, sikkerhed og konfliktforebyggelse

I arbejdet med at styrke fred, sikkerhed og konfliktforebyggelse har FN en række værktøjer til rådighed, herunder de fredsbevarende missioner. Missionerne har til formål at øge sikkerheden i værtslandet og hjælpe fredstiltag og politiske processer på vej. Missionerne består af militær, politi og civilt personel fra hele verden, hvilket sikrer en bredspektret tilgang, hvor de fredsbevarende styrker kan varetage alt fra civilbeskyttelse til organisering af valghandlinger. De er dermed et vigtigt og effektivt redskab til at imødegå eskalering af væbnede konflikter, der også bidrager til flere af de grænseoverskridende udfordringer, som tynger det internationale regelbaserede samarbejde. Danmark har derfor en naturlig interesse i at støtte FN’s freds- og sikkerhedsindsatser, herunder de fredsbevarende missioner.

FN’s Sikkerhedsråd

FN’s Sikkerhedsråd har det overordnede ansvar for opretholdelse af international fred og sikkerhed. Rådet udgøres af fem permanente og ti ikke-permanente medlemslande. Der skal i løbet af 2019 tages politisk stilling til, om Danmark i 2024 skal være på valg til at indtage et af de ikke-permanente sæder for perioden 2025-26. Danmark har været medlem af Sikkerhedsrådet fire gange tidligere, senest i 2005-6.

Fredsbevarende missioner

Danmark har deltaget i FN’s fredsbevarende missioner siden oprettelsen af den første mission i 1948 og har pt. militærobservatører udsendt til missionerne i Sahel-regionen (MINUSMA) og Mellemøsten (UNTSO).

Forsvaret har også tre observatører udsendt til Sydkorea (UNCMAC) , hvor FN-missionen tilbage i 1950’erne overgik til at være en amerikansk ledet mission.

FN’s militære observatører

FN's militære observatører (UNMO'er) er ubevæbnede og uddannede til at observere og rapportere overtrædelser af aftaler om våbenhvile, frigørelse mv., der er relevante for deres indsatsområder. Alle militære observatører er kaptajner eller majorer og kommer fra alle dele i deres respektive lands væbnede styrker.

På de underliggende sider forefindes beskrivelse af de aktuelle danske bidrag til FN’s missioner og Forsvarsministeriets FN-pulje.

FN-puljen

Siden 2012 har Forsvarsministeriet uddelt den såkaldte FN-pulje til projekter og initiativer, der understøtter FN’s evne til at udføre fredsbevarende arbejde og stabilisering. Puljen finansieres med Forsvarsministeriets midler fra Freds- og Stabiliseringsfonden og har siden oprettelsen haft et årligt budget på mellem 3 og 5 mio. kr. I perioden 2022-2024 stiger FN puljens samlede budget til 42 mio. kr.

Læs mere om Forsvarsministeriets FN-pulje

Sidst opdateret 12. oktober, 2020 - Kl. 10.55