Hjemmeværnskompagni indsat til bekæmpelse af underjordisk markbrand i Lille Vildmose i Nordjylland 2018.

Hjemmeværnskompagni indsat til bekæmpelse af underjordisk markbrand i Lille Vildmose i Nordjylland 2018. Foto: Hung Van Plungklang Nguyen.

Frivillige i Hjemmeværnet

Hjemmeværnet er en frivillig militær beredskabsorganisation, der løser opgaver til støtte for Forsvaret og det civile samfund, for eksempel ved eftersøgning og redning af forsvundne og nødstedte personer, miljøopgaver i danske farvande og med hjælp ved oversvømmelser. Hjemmeværnet støtter også Forsvarets opgaveløsning på internationale missioner.

 

Hjemmeværnets fundament er de mange frivillige ildsjæle og en militær organisation, der gør dem i stand til at rykke hurtigt og effektivt ud.

 

Hjemmeværnet består af ca. 13.500 aktive frivillige samt ca. 30.000 i reservestyrken.


Læs om at være frivillig i Hjemmeværnet

Frivillige i Redningsberedskabet

Frivillige er en vigtig ressource for hele redningsberedskabet – de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen.

 

Mange kommunale redningsberedskaber anvender frivillige til deres opgaveløsning. Nogle bruger frivillige i det daglige beredskab, mens andre primært anvender frivillige i forbindelse med større hændelser.

 

Der deltager frivillige i mere end hver fjerde af Beredskabsstyrelsens indsatser. Frivillige hos Beredskabsstyrelsen kan være tilknyttet et beredskabscenter eller styrelsens frivilligcenter i Hedehusene

 

Der er i alt ca. 3.000 frivillige i det samlede redningsberedskab i Danmark.


Læs om at være frivillig i Redningsberedskabet

Frivilligprisen

Frivilligprisen uddeles hvert år af forsvarsministeren, og tildeles frivillige eller frivilligenheder i Redningsberedskabet henholdsvis Hjemmeværnet.

 

Formålet med prisen er at påskønne det store arbejde og den indsats, som udføres af de frivillige. Det er endvidere formålet med priserne, at de kan medvirke til at støtte op om anvendelsen af frivillige og generelt skabe øget opmærksomhed om frivilligområdet.

 

Det er frivillige i Hjemmeværnet og Redningsberedskabet, myndigheder i beredskabet, Politiet, Forsvaret og Hjemmeværnet, der kan indstille individuelle frivillige eller frivilligenheder til Frivilligprisen. Frivilligkontaktudvalget vurderer indstillingerne og fungerer som priskomité for Frivilligprisen.

Uniform på jobbet-dag

Uniform på jobbet-dagen afholdes fremover hvert år sidste onsdag i september. På denne dag kan reservister og frivillige i Forsvaret, Hjemmeværnet og beredskabet bære uniform på deres arbejdsplads eller studiested. Formålet er, at skabe opmærksomhed om deres store indsats for dansk forsvar og beredskab.

 

Yderligere information bliver tilgængelig på en ny hjemmeside om Uniform på jobbet-dagen, som lanceres på den anden side af sommerferien 2023.

Læs pressemeddelelse her

Reservestyrken

Reservestyrken er det bidrag til Forsvarets samlede opgaveløsning, der udgøres af personel af reserven og frivillige i Hjemmeværnet.

 

Reservestyrken kan fungere som et delelement i Forsvarets styrker, enten i form af en enkeltperson eller i form af mindre eller større enheder. 

Læs mere om Reservestyrken på Forsvarets hjemmeside

Sidst opdateret 29. november, 2022 - Kl. 12.02