Hjemmeværnskompagni indsat til bekæmpelse af underjordisk markbrand i Lille Vildmose i Nordjylland 2018.

Hjemmeværnskompagni indsat til bekæmpelse af underjordisk markbrand i Lille Vildmose i Nordjylland 2018. Foto: Hung Van Plungklang Nguyen.

Frivillige i Hjemmeværnet

Hjemmeværnet er en frivillig militær beredskabsorganisation, der løser opgaver til støtte for Forsvaret og det civile samfund, for eksempel ved eftersøgning og redning af forsvundne og nødstedte personer, miljøopgaver i danske farvande og med hjælp ved oversvømmelser. Hjemmeværnet støtter også Forsvarets opgaveløsning på internationale missioner.

 

Hjemmeværnets fundament er de mange frivillige ildsjæle og en militær organisation, der gør dem i stand til at rykke hurtigt og effektivt ud.

 

Hjemmeværnet består af ca. 13.500 aktive frivillige samt ca. 30.000 i reservestyrken.


Læs om at være frivillig i Hjemmeværnet

Frivillige i Redningsberedskabet

Frivillige er en vigtig ressource for hele redningsberedskabet – de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen.

 

Mange kommunale redningsberedskaber anvender frivillige til deres opgaveløsning. Nogle bruger frivillige i det daglige beredskab, mens andre primært anvender frivillige i forbindelse med større hændelser.

 

Der deltager frivillige i mere end hver fjerde af Beredskabsstyrelsens indsatser. Frivillige hos Beredskabsstyrelsen kan være tilknyttet et beredskabscenter eller styrelsens frivilligcenter i Hedehusene

 

Der er i alt ca. 3.000 frivillige i det samlede redningsberedskab i Danmark.


Læs om at være frivillig i Redningsberedskabet

Frivilligprisen

Frivilligprisen uddeles hvert år af forsvarsministeren, og tildeles frivillige eller frivilligenheder i Redningsberedskabet henholdsvis Hjemmeværnet.

 

Formålet med prisen er at påskønne det store arbejde og den indsats, som udføres af de frivillige. Det er endvidere formålet med priserne, at de kan medvirke til at støtte op om anvendelsen af frivillige og generelt skabe øget opmærksomhed om frivilligområdet.

 

Det er frivillige i Hjemmeværnet og Redningsberedskabet, myndigheder i beredskabet, Politiet, Forsvaret og Hjemmeværnet, der kan indstille individuelle frivillige eller frivilligenheder til Frivilligprisen. Frivilligkontaktudvalget vurderer indstillingerne og fungerer som priskomité for Frivilligprisen.

Sidst opdateret 29. november, 2022 - Kl. 12.02