""

Fotocollage fra FE. 

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) styrker Danmarks sikkerhed ved at levere pålidelige information af høj kvalitet om forhold i udlandet til beslutningstagere i Danmark. FE er bemyndiget til at forsøge at afdække, hvad fremmede stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt, og som kan have betydning for Danmarks sikkerhed. Denne bemyndigelse gør FE til en helt særlig vidensorganisation, der gennem tilvejebringelse af efterretninger bidrager til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne.

FE’s arbejde

FE er en såkaldt all-source efterretningstjeneste, der beskæftiger sig med alle typer af efterretninger. FE indhenter information både gennem åbne og lukkede kilder. Brug af åbne kilder inkluderer offentligt tilgængelige data f.eks. fra internettet, trykte publikationer, radio og tv etc.

Indhentning fra lukkede kilder opdeles alt efter kildetypen, og inkluderer elektronisk efterretningsindhentning, fysisk indhentning fra personer samt information fra partnere.

For at lære mere om hvordan FE arbejder, kan du læse videre her:


Truslen mod Danmark

FE’s arbejde skal bidrage til Danmarks tryghed og sikkerhed.

Hvert år udgiver FE en offentlig Efterretningsmæssig Risikovurdering, der redegør for de vigtigste trusler mod Kongeriget Danmarks sikkerhed. Risikovurderingen omfatter ikke kun trusselsbilledet mod Danmark, Færøerne og Grønland, men også mod Kongeriget Danmarks interesser i udlandet.

Her kan du læse FE’s seneste Efterretningsmæssige Risikovurdering

Efterretningstjeneste i et demokrati

For at kunne løse sine særlige opgaver arbejder FE under fortrolige forhold. For at sikre at FE overholder gældende regler føres der kontrol med FE af flere forskellige kontrolorganer.

FE’s virksomhed er reguleret af FE-loven og CFCS-loven. Lovene regulerer FE’s og CFCS’ opgaver. Loven fastsætter også, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) skal føre tilsyn med FE. TET er et uafhængigt kontrolorgan, der består af fem medlemmer, herunder en landsdommer, hvis opgave det er at sikre at FE behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer efter loven.

Udover TET er FE kontrolleret af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne (Kontroludvalget). Kontroludvalget er et udvalg i Folketinget, der fører demokratisk kontrol med FE og PET.

Du kan læse mere om Kontroludvalget og TET her:

En åben efterretningstjeneste

Udover TET og Kontroludvalget, bliver der ført løbende tilsyn og kontrol med FE af Forsvarsministeriet og Rigsrevisionen.

Hovedparten af FE’s efterretningsmæssige produkter er klassificerede, men en af FE’s opgaver er også at levere produkter i form af rapporter, trusselsvurderinger eller lignende, der er tilgængelige for offentligheden. Dette inkluderer trusselsvurderinger for Forsvarets aktive missioner i udlandet og en årlig beretning om FE’s arbejde.

Her kan du finde FE’s offentlige produkter 

FE deltager i akademisk samarbejde med danske uddannelses- og forskningsinstitutioner, herunder Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)’s styregruppe for terrorforskning og Forsvarsakademiet (FAK).

Kontakt

Vil du i kontakt med Forsvarets Efterretningstjeneste?

Find FE's kontaktoplysninger på fe-ddis.dk

Center for Cybersikkerhed

Center for Cybersikkerhed (CFCS) blev oprettet i 2012 for at øge beskyttelsen af Danmark mod cyberangreb. Centeret er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs om Center for Cybersikkerhed

Sidst opdateret 2. september, 2020 - Kl. 19.13