Forsvarsministeren Trine Bramsen og forsvarschefen general Bjørn Bisserup lægger kransene, mens værnepligtige fra Den Kongelige Livgarde præsenterer gevær

Forsvarsministeren og forsvarschefen lægger kranse ved monumentet på Kastellet, mens værnepligtige fra Den Kongelige Livgarde præsenterer gevær. Foto: Forsvaret.

Mission og vision definerer vores fælles overordnede opgave og formål. Den definerer ministerområdets fællestræk, sætter de overordnede pejlemærker for vores udvikling og udgør dermed den fælles fortælling om, hvordan Forsvarsministeriet og dets myndigheder agerer som et samlet hele.

Ministerområdets fælles mission:

  • Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

Ministerområdets fælles vision:

  • Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over. Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner.
  • Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde. 

Med afsæt i mission og vision udarbejdes en ”Mål og resultatplan” for hver styrelse.

Mål og resultatplanerne indeholder:

  • Et strategisk målbillede udarbejdet i dialog mellem styrelsen og departementet.
  • Målbilledets nedbrydning til konkrete mål 

Mål og resultatplanen bliver derefter styrende for styrelsernes drift og udvikling og implementeres efter styrelseschefens direktiv.

Sidst opdateret 17. september, 2020 - Kl. 11.37