Dysekanon M/85

Foto: Forsvarsgalleriet.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er ansvarlig for at anskaffe, drive, vedligeholde, videreudvikle og bortskaffe materiel og it til alle myndigheder under Forsvarsministeriet. Det gælder alt lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive.

 

FMI driver blandt andet:

 

  • ca. 7.300 køretøjer
  • ca. 100 skibe og fartøjer
  • ca. 120 fly og helikoptere
  • ca. 50.000 arbejdsstationer
  • ca. 550.000 materialenumre

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. Materiel- og Indkøbsstyrelsen sikrer rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens igangværende operationer i såvel indland som udland.

 

Placering

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har i alt ca. 2.300 medarbejdere, heraf ca. ¾ civile og ¼ militære. Ca. 1000 af medarbejderne er placeret i hovedsædet i Ballerup.

 

Supply Chain Divisionen har hoveddepot i Skrydstrup i Sønderjylland og har derudover en række depoter landet over til blandt andet soldaternes udrustning, tøj, geværer, ammunition og reservedele.

 

Cyberdivisionen har domicil i Hvidovre. Cyberdivisionen driver en lang række it-systemer, heraf bl.a. Forsvarets fælles ERP-system (DeMars), samt understøttelse pc'ere og brugere overalt i Forsvarsministeriets koncern, såvel nationalt som internationalt.

 

Kontakt FMI

Vil du i kontakt med Materiel- og Indkøbsstyrelsen?

Find FMI's kontaktoplysninger på fmi.dk

Sidst opdateret 28. november, 2023 - Kl. 15.41