Dysekanon M/85

Foto: Forsvaret.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er ansvarlig for at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder. Det gælder alt lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen med underliggende værnsstabe og kommandoer sikrer Materiel- og Indkøbsstyrelsen rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland.

Organisering

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har i alt ca. 2.700 medarbejdere. 

Staben omfatter:

  • Chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
  • Stabschef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
  • Planlægnings- og Koordinationsdivision
  • Kapacitetsansvarlig Koncern IT
  • Kapacitetsansvarlig LAND
  • Kapacitetsansvarlig MARITIM
  • Kapacitetsansvarlig LUFT
  • Nyt Kampfly Program
  • Sourcing Divisionen
  • Supply Chain Divisionen


Placering

Ca. 850 af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.

Supply Chain Divisionen har hoveddepot i Skrydstrup i Sønderjylland og har derudover en række depoter landet over til blandt andet soldaternes udrustning, tøj, geværer, ammunition og reservedele.

Koncern IT har domicil i Hvidovre. Koncern IT driver en lang række IT systemer, heraf bl.a. Forsvarets fælles ERP-system (DeMars). Koncern IT understøtter pc'ere og brugere overalt i Forsvarsministeriets koncern, såvel nationalt som internationalt.

Kontakt

Vil du i kontakt med Materiel- og Indkøbsstyrelsen?

Find FMI's kontaktoplysninger på fmi.dk

Sidst opdateret 19. august, 2020 - Kl. 14.47