Whistleblowerordning

Forsvarsministeriets whistleblowerordning.

Via denne hjemmeside kan ansatte og tidligere ansatte indenfor Forsvarsministeriets koncern samt eksterne parter med kendskab til koncernen henvende sig vedrørende kritiske forhold. Dette kan for eksempel være hændelser, som man finder uhensigtsmæssige, urimelige eller ulovlige.

Henvendelserne kan eksempelvis vedrøre strafbare forhold, grovere personrelaterede konflikter som eksempelvis grov chikane, krænkende adfærd, herunder af seksuel karakter, og grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper, væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, modtagelse af gaver, økonomisk og regnskabsmæssigt svig, samt bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Hvis du er medarbejder indenfor Forsvarsministeriets koncern, bør henvendelse om kritiske forhold i udgangspunktet ske til nærmeste chef/leder. Du kan også benytte en af de særlige ”ordninger/linjer mv.”, der er oprettet vedr. fx rapportering om strafbare forhold, mobning/chikane etc. Her på siden finder du en oversigt over disse.

Din henvendelse bliver så vidt muligt behandlet med diskretion, men der kan efter gældende regler være adgang til at få aktindsigt i de oplysninger der indgives, herunder navn og kontaktoplysninger (tlf. mail mv.) på den person, der har indgivet oplysningerne, hvis indberetningen ikke er indgivet anonymt. F.eks. kan de personer, som oplysningerne drejer sig om, have ret til at vide, hvem der har indgivet oplysningerne. Hvis du ønsker at henvende dig anonymt kan det ske telefonisk, via brev til adressen her på siden (se kontaktpunkter) eller ved personlig henvendelse (det er en fordel at aftale tid først).

Det forventes, at Forsvarsministeriets Whistleblowerordning i løbet af 2021 vil få etableret en mulighed for at modtage og svare på anonyme elektroniske henvendelser. Indtil da kan man benytte en sikker e-mail tjeneste – eksempelvis ProtonMail – hvor man kan oprette mailadresser til fremsendelse af krypterede anonyme mails.Forsvarsministeriets Whistleblowerordning administreres af Forsvarsministeriets Interne Revision som er organisatorisk uafhængig af driftsorganisationerne på Forsvarsministeriets koncerns område og således tilgodeser en uafhængig behandling.

Din henvendelse kan også handle om, at du har brug for hjælp. Nedenfor/under Kontaktpunkter viser vi derfor nogle af de ordninger og kontaktlinjer, som du kan henvende dig til som ansat, eller tidligere ansat indenfor Forsvarsministeriets koncerns område.

Whistleblowerordningen kan ikke anvendes til indberetning af klassificerede oplysninger, herunder oplysninger der falder inden for rammerne af Justitsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret).

Hvis din sag indeholder klassificerede oplysninger, og du mener, at de er væsentlige for din henvendelse, så må du kontakte Forsvarsministeriets Whistleblowerordning telefonisk for at aftale nærmere. For ansatte indenfor Forsvarsministeriets koncern kan Fiin benyttes til fremsendelse af materiale klassificeret til og med TTJ.

I din hverdag

Din chef eller leder er den nærmeste til at hjælpe dig, hvis du har behov for hjælp eller er i tvivl om, hvor du kan henvende dig.

Svar på spørgsmål i f.m. ansættelse, fravær, løn, job, kompetenceudvikling m.m. finder du på HR-portalen. Hvis oplysningerne ikke kan findes her, så kontakt din chef/leder, der har adgang til HR-rådgivningen.

Spørgsmål i f.m. dit fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, her er det igen din chef/leder, der skal kontaktes. Alternativt kan arbejdsmiljøorganisation ved din enhed kontaktes.

Ellers kan øvrige ordninger og kontaktlinjer her på siden anvendes.

Kønskrænkende adfærd

I Forsvarsministeriets Personalepolitik er det en grundlæggende værdi, at alle ansatte skal behandles med respekt. En konkret udmøntning af Forsvarsministeriets værdier handler om at styrke indsatsen mod kønskrænkende adfærd, hvormed der menes både chikane på grund af køn mod kollegaer og ansatte og sexchikane i form af uønsket seksuel opmærksomhed, hvad enten det drejer sig om verbale eller nonverbale eller fysiske udtryk med seksuelle undertoner eller seksuelt magtmisbrug.

 

Du kan ringe anonymt til 32 66 51 63 og få rådgivning af erfarne specialister, eller du kan læse mere på:

respektforhinanden.dk

Kontaktpunkter

Whistleblowerordningen
c/o Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR)
Kastellet 14c, Artilleristok
2100 København Ø.
Tlf: 728 10100 (kl. 9-15 på hverdage)
E-mail: Whistleblowerordningen@mil.dk

Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) rådgiver og vejleder ved personlige konflikter, mobning, stress og kollegastøtte.

Organisationen har til formål at hjælpe den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere og ledere/chefer i situationer, hvor den enkelte eller gruppen kan opleve forskellige former for mistrivsel, og har brug for støtte. 

E-mail: FPS-KTP-OPRK@fiin.dk 
Tlf: 7281 9643

728 19700 døgnet rundt.
Veterancentrets døgntelefon er for soldater, veteraner eller pårørende, som har brug for én at tale med – uanset hvad klokken er.

I Veterancentret kan du indenfor åbningstiden komme i kontakt med en af Veterancentrets socialrådgivere, psykologer, job- og uddannelsesrådgivere og mentor- og beskæftigelsesrådgivere, alt efter hvad din henvendelse drejer sig om. Vi kan også henvise dig til Forsvarets læger eller de operative kommandoer.

Hjemmeside: Veteran.forsvaret.dk

Kontaktofficerer vejleder og hjælper udsendte og deres pårørende før, under og efter udsendelse. Dit tjenestested kan henvise dig til din kontaktofficer.

Veteranstøtten støtter i f.m. fysiske og psykiske efterreaktioner efter en udsendelse.

Veteraner støtter veteraner
Tlf. 8060 8030 – døgnet rundt
E-mail: social@80608030.dk 
Hjemmeside: 80608030.dk

Forsvarsministeriets Auditørkorps
Tlf. 7281 1080
Uden for normal arbejdstid: Tlf.: 2010 7893
E-mail: fauk-ktp-au@mil.dk
Hjemmeside: fauk.dk

Sidst opdateret 6. oktober, 2020 - Kl. 16.27