Whistleblowerordning

Forsvarsministeriets Departements Whistleblowerordning

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er, eller har været, ansat i Forsvarsministeriets Departement, eller hvis du har været i betragtning til en stilling i Forsvarsministeriets Departement, i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktretlige forhandlinger.

 

Whistleblowerordningen for Forsvarsministeriets departement dækker også Forsvarsministeriets Auditørkorps, HMD Adjudantstab og HMD Jagtkaptajn, Christiansø, udsendte forsvarsattachéer (FORAT), Forsvarsministeriets udsendte ved den permanente danske repræsentation ved NATO (DANATO) og EU.

 

Henvendelser angående øvrige myndigheder i Forsvarsministeriets område bedes rettes de respektive myndigheders whistleblowerordninger. Links hertil kan tilgås i højre side. 

 

Dertil kan du anvende whistleblowerordningen, hvis du er:

 • samarbejdspartner herunder selvstændigt erhvervsdrivende, som Forsvarsministeriets Departement samarbejder med
 • ansat hos en samarbejdspartner eller underleverandør af varer eller tjenesteydelser til Forsvarsministeriets Departement
 • eller har været medlem af direktionen eller varetager en anden rolle i relation til ledelsesorganet hos Forsvarsministeriets Departement
 • frivillig, lønnet eller ulønnet praktikant hos Forsvarsministeriets Departement
 • personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører


Hvis du ikke er omfattet af ovenstående grupperinger, kan du også bruge ordningen, men så skal du være opmærksom på, at du så ikke er omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse.

 

Det betyder bla., at der muligvis kan gives aktindsigt i din henvendelse efter offentlighedslovens almindelige regler. Det betyder endvidere, at du ikke er beskyttet i de tilfælde, hvor din indberetning vedrører tavshedsbelagte oplysninger, ligesom du ikke er beskyttet af whistleblowerloven imod repressalier fra din arbejdsgiver.

 

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel chikane
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

 

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. 

 

Hvis du er medarbejder indenfor Forsvarsministeriets koncern, bør henvendelse om kritiske forhold i udgangspunktet ske til nærmeste chef/leder.

 

Du kan også benytte en af de særlige ”ordninger/linjer mv.”, der er oprettet vedr. fx rapportering om strafbare forhold, mobning/chikane etc. Her på siden finder du en oversigt over disse.

 

BEMÆRK: Ordningen kan ikke kan benyttes til at indberette forhold vedrørende klassificerede oplysninger

Jf. Jævnfør whistleblowerlovens § 1, stk. 3, nr. 1 kan whistleblowerordningen ikke anvendes til indberetning af klassificerede oplysninger, herunder oplysninger der falder inden for rammerne af Justitsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret). Link til whistleblowerlov.

 

Hvis din sag indeholder klassificerede oplysninger, og du mener, at de er væsentlige for din henvendelse, så må du kontakte Forsvarsministeriets Departements Whistleblowerordning telefonisk for at aftale nærmere. For ansatte indenfor Forsvarsministeriets koncern kan Fiin benyttes til fremsendelse af materiale klassificeret til og med TTJ via vores kontrolpunktspostkasse (se nedenfor).

 

Om anonymitet og fortrolighed

Forsvarsministeriets Departements whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblower-enhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via Statens Whistleblowersystem (SWS) kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden (link ovenfor). Denne dialog er ligeledes anonym.

 

Forsvarsministeriets Departements whistleblowerenhed administreres af Forsvarsministeriets Interne Revision og tilgodeser således en uafhængig behandling. Kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

 

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Forsvarsministeriets Departement eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblower kanal: https://whistleblower.dk

 

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har henvendt dig via vores digitale whistleblowerportal kommunikerer vi kun skriftligt med dig gennem denne. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på eventuelle spørgsmål fra os. Dertil har du mulighed for at henvende dig telefonisk til os.

 

Når du indsender en indberetning til os, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for til tilgå din indberetning, og der er derfor vigtigt at du gemmer koden.

 

Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig, og du vil være nødt til at oprette sagen på ny.

 

Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Kontakt departementets whistleblowerordning

Hvordan kan du kontakte os:

Du kan kontakte departementets whistleblowerordning ud fra nedenstående kontaktoplysninger. Bemærk de efterfølgende afsnit om muligheden for henvendelse, som sikrer anonymitet.

 

Forsvarsministeriets Departements Whistleblowerordning
Kastellet 14c
2100 København Ø.
Fiin: FIR-KTP-WHISTLEBLOW@mil.dk 

 

Du kan henvende dig elektronisk her:

Hvis du ikke har behov for at være anonym, kan du indberette fra en internet computer via dette link: https://fmn-dep.sit-wb.dk

 

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Forsvarsministeriets Departements netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Forsvarsministeriets Departements hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Forsvarsministeriets Departements netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://fmn-dep.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Forsvarsministeriets Departements netværk.

 

Du kan henvende dig telefonisk her:

Tlf. nr. +45 728 10100
Telefontid 9-15

 

Da telefonen til dagligt håndteres af en dedikeret medarbejder som også har andre opgaver, kan det ske, at telefonen ikke besvares når du ringer. I de tilfælde vil vi ringe tilbage til dig hurtigst muligt, hvis vi kan se dit opkaldsnummer, ellers vil vi anmode dig om at lægge en besked, eller evt. ringe igen senere.

 

Her kan du læse mere fra relevante kilder

 

Andre relevante kontakter:

Din henvendelse kan også handle om, at du har brug for hjælp. Nedenfor viser vi derfor nogle af de andre ordninger og kontaktlinjer, som du kan henvende dig til som ansat, eller tidligere ansat indenfor Forsvarsministeriets koncerns område.

Andre kontakter

Vi har nultolerance overfor al form for krænkende adfærd.

En konkret udmøntning af Forsvarsministeriets værdier handler om at styrke indsatsen mod kønskrænkende adfærd, hvormed der menes både chikane på grund af køn mod kollegaer og ansatte og sexchikane i form af uønsket seksuel opmærksomhed, hvad enten det drejer sig om verbale eller nonverbale eller fysiske udtryk med seksuelle undertoner eller seksuelt magtmisbrug.

 

Du kan ringe anonymt til 32 66 51 63 og få rådgivning af erfarne specialister, eller du kan læse mere her på internettet: respektforhinanden.dk

Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) har til formål at hjælpe den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere og ledere/chefer i situationer, hvor den enkelte eller gruppen kan opleve forskellige former for mistrivsel, og har brug for støtte.

 

E-mail: FPS-KTP-OPRK@mil.dk  
Tlf. 3266 5163

Spørgsmål i fm. dit fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, her er det igen din chef/leder, der skal kontaktes. Alternativt kan arbejdsmiljøorganisationen ved din enhed kontaktes.

Anmeldelse af strafbare forhold vedr. militært ansatte: Tlf. 728 11080

Uden for normal arbejdstid: Tlf.: 2010 7893

E-mail: fauk-ktp-au@mil.dk

Veterancentrets døgntelefon er for soldater, veteraner eller pårørende, som har brug for én at tale med – uanset hvad klokken er.

 

Tlf. 728 19700 døgnet rundt

I Veterancentret kan du indenfor åbningstiden komme i kontakt med en af Veterancentrets socialrådgivere, psykologer, job- og uddannelsesrådgivere og mentor- og beskæftigelsesrådgivere, alt efter hvad din henvendelse drejer sig om. Vi kan også henvise dig til Forsvarets læger eller de operative kommandoer. Veterancentrets hjemmeside på internettet: veteran.forsvaret.dk

Støtter i fm. fysiske og psykiske efterreaktioner efter en udsendelse.

Veteraner støtter veteraner Tlf. 8060 8030 – døgnet rundt

E-mail: social@80608030.dk  

Hjemmeside: www.80608030.dk 

Svar på spørgsmål i fm. ansættelse, fravær, løn, job, kompetenceudvikling m.m. finder du på HR-portalen.

 

Hvis oplysningerne ikke kan findes her, så kontakt din chef/leder, der har adgang til HR-rådgivningen.

Kontakt

Indberet til Forsvarsministeriets Departements Whistleblowerordning via Statens Whistleblowersystem. Gå til indberetningssiden.

For at indberette anonymt, er det sikrest at kopiere webadressen https://fmn-dep.sit-wb.dk og indsætte den i en browser på en computer, som ikke er tilknyttet Forsvarsministeriets netværk.  
 
Find nærmere kontaktoplysninger længere nede på siden.


Whistleblowerordninger hos Forsvarsministeriets myndigheder.

Hver myndighed har sin egen whistleblowerordning: 

 

Sidst opdateret 16. december, 2021 - Kl. 21.25