I 1997 var 59 danske soldater fra opklarings-eskadronen fra Bornholm, Gardehusarregimentet, udsendt på OSCE-missionen Albanian Force Multinationale Protectione (AFMP).

Soldater fra opklarings-eskadronen fra Bornholm, Gardehusarregimentet, var i 1997 udsendt på OSCE-missionen Albanian Force Multinationale Protectione (AFMP). Foto: Forsvaret.

OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa) er verdens største regionale sikkerhedsorganisation. 57 lande deltager i OSCE – fra Nordamerika, Europa og Centralasien. Organisationen beskæftiger sig primært med konfliktforebyggelse, krisestyring og post-konflikthåndtering. Det danske forsvar har udsendt en militærrådgiver til den danske OSCE-mission i Wien. Den danske regering afleverer hvert år en redegørelse om arbejdet i OSCE til Folketinget.

 

OSCE fokuserer på en lang række områder som fx våbenkontrol, tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger, menneskerettigheder, valgobservationer, nationale minoriteter samt terrorisme.

 

OSCE har hovedsæde i Østrigs hovedstad Wien, og har endvidere kontorer i Geneve, København, Haag, Prag og Warszawa. OSCE beskæftiger ca. 550 ansatte. Dertil kommer ca. 2.400 ansatte i OSCE’s missioner og feltoperationer i Sydøsteuropa, Kaukasus og Centralasien.


I rammen af OSCE forvaltes i øvrigt CFE-traktaten (traktaten om konventionelle styrker i Europa), Open Skies-traktaten (traktaten om retten til gensidige overflyvninger) samt Wien-dokumentet om tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger. Aftalerne bidrager til åbenhed og militær stabilitet i det europæiske område.

OSCE vedtog i 2014 at nedsætte en særlig monitoreringsmission (SMM) ifm. konflikten i Ukraine. Den udsendte observatørmission har bl.a. til formål at observere og rapportere om sikkerhedssituationen og om menneskerettigheds- og minoritetsspørgsmål. Danmark har løbende bidraget til missionen både finansielt og med observatører.

 

Under rammen af OSCE SMM er der løbende blevet gennemført såkaldte Wien-dokument besøg/inspektioner i Ukraine.

Sidst opdateret 11. november, 2022 - Kl. 14.19