Seahawkhelikopter letter fra Flyvestation Karup for at slutte sig til Iver Huitfeldt, der på vej til den internationale mission i Hormuzstrædet.
Vi arbejder for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

Opgaverne løses nationalt såvel som internationalt.

Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriets departements opgaver spænder vidt – fra betjening af forsvarsministeren til overordnet ledelse af ministerområdet.

Støtte til Ukraine

Den 24. februar 2022 blev Ukraine invaderet af Rusland. Siden invasionen har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

Træningsbidraget til støtte for Ukraine. Danmark / Ukraine mærke.

Foto fra træningsbidraget til støtte for Ukraine. Foto: Forsvarsgalleriet.

I fokus

Blandt vores mange arbejdsopgaver er der områder, der har særligt fokus. Her kan du læse om nogle af disse fokusområder. 

Internationale operationer

Danmark deltager i internationale missioner i store dele af verden for at sikre fred og stabilitet. Det sker i en bred vifte af operationer fra ubevæbnede observatørmissioner til større indsættelser med flere hundrede soldater.

De danske soldater i Estland på markeringsstyrke i 2. Estiske Brigades øvelse.

Soldater ved NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland.

De danske soldater i Estland på markeringsstyrke i 2. Estiske Brigades øvelse.

Helikoptertransport af personel og gods mellem Al Asad luftbasen og Bagdad i Irak. 

Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde har siden ophøret af den kolde krig været helt centralt for Danmark både udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitisk.

Analyserapport

Den sikkerhedspolitiske analysegruppe blev nedsat af Regeringen i efteråret 2020 for at udarbejde en faglig analyse af den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation frem mod 2035. Analysen skulle desuden identificere de udfordringer og konsekvenser, som udviklingen kan medføre for hele kongeriget og Forsvaret. Analysen er foretaget under ledelse af Michael Zilmer-Johns og er foretaget med inddragelse af relevante eksperter og forskere. Den bygger blandt andet på analyser foretaget af bl.a. Center for Militære Studier, DIIS, Forsvarsakademiet og Udenrigsøkonomisk Analyseenhed.

Rapporten blev lanceret 3. oktober 2022 og kan læses nedenfor.

Analyserapporten "Dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035" kan læses her.

Analyserapporten "Dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035".