national strategi for cyber og informationssikkerhed

National strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Cybertruslen udvikler sig hurtigt i disse år. Øget digitalisering i samfundet gør os mere sårbare over for it-kriminelle, der udfordrer sikkerheden hos myndigheder, virksomheder og borgere.

 

For at skabe det nødvendige cyber- og informationssikkerhedsniveau har Danmark en national strategi for cyber- og informationssikkerhed.

 

Strategien indeholder 34 hovedinitiativer, der skal beskytte vores digitale infrastruktur og it-systemer bedre og samtidig styrke Danmarks deltagelse i den internationale kamp mod cybertruslen.

 

Den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed bygger videre på den brede politiske aftale om et styrket cyberforsvar, som forsvarsministeren i juni 2021 indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Med aftalen udmøntede regeringen og forligspartierne Forsvarsforligets cyberreserve, der skal styrke Danmarks cyberforsvar med 500 mio. kroner.

 

Med den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi er der blandt andet indført nye krav til arbejdet med cyber- og informationssikkerhed for de statslige myndigheder, der har ansvar for samfundskritiske it-systemer.

 

"Det trusselsbillede, vi står overfor, ændrer sig konstant og kræver at vi alle – myndigheder, virksomheder og borgere – kontinuerligt deltager og tager aktivt ansvar. Arbejdet med cybersikkerhed er en opgave, som vi aldrig når i mål med. For hackere, kriminelle og cyberspioner udfordrer løbende vores sikkerhed med nye og mere avancerede angrebsmetoder. Med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed tager vi et vigtigt skridt i retning af en øget fælles indsats og en styrkelse af vores værn mod den cybertrussel, som i dag udgør en af de største trusler mod Danmark og det danske samfund." – Regeringen.

 

Fakta og økonomi

Med den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 udmønter regeringen i alt 270 mio. kroner foruden de 500 mio. kroner fra forsvarsforligets cyberreserve.

 

Læs den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed her

Sidst opdateret 3. november, 2022 - Kl. 12.06