national strategi for cyber og informationssikkerhed

National strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Cybertruslen udvikler sig hurtigt i disse år. Øget digitalisering i samfundet gør os mere sårbare over for it-kriminelle, der udfordrer sikkerheden hos myndigheder, virksomheder og borgere.

 

For at skabe det nødvendige cyber- og informationssikkerhedsniveau har Danmark en national strategi for cyber- og informationssikkerhed.

 

Strategien indeholder 34 hovedinitiativer, der skal beskytte vores digitale infrastruktur og it-systemer bedre og samtidig styrke Danmarks deltagelse i den internationale kamp mod cybertruslen.

 

Den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed bygger videre på den brede politiske aftale om et styrket cyberforsvar, som forsvarsministeren i juni 2021 indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Med aftalen udmøntede regeringen og forligspartierne Forsvarsforligets cyberreserve, der skal styrke Danmarks cyberforsvar med 500 mio. kroner.

 

Med den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi vil der blandt andet blive indført nye krav til arbejdet med cyber- og informationssikkerhed for de statslige myndigheder, der har ansvar for samfundskritiske it-systemer.

 

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

 

”Truslen fra cyberangreb mod danske interesser er alvorlig. Dagligt udsættes danske virksomheder og organisationer for angreb. Senest blev Vestas ramt. Derfor skal vores cyberforsvar styrkes. Det var også baggrunden for, at jeg i sommer præsenterede et stort udspil på cybersikkerhedsområdet og efterfølgende indgik en politisk aftale om et styrket cyberforsvar. Med udgangspunkt i aftalen løfter vi nu den samlede nationale cyberstrategi, så den omfatter endnu flere områder. For sikkerhed må vi aldrig tage for givet.”

 

Fakta og økonomi

Med den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 udmønter regeringen i alt 270 mio. kroner foruden de 500 mio. kroner fra forsvarsforligets cyberreserve.

 

Læs den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed hér

Sidst opdateret 16. december, 2021 - Kl. 09.13