Cyberstrategi forside

Forside af Danmarks nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Den høje grad af digitalisering i Danmark giver store fordele for borgere, virksomheder og samfundet som helhed. Men med digitaliseringen følger også en øget afhængighed af digitale løsninger og dermed en øget sårbarhed overfor hændelser, der medfører nedbrud af systemer eller brud på datas fortrolighed, tilgængelig og integritet. For at skabe det nødvendige cyber- og informationssikkerhedsniveau i samfundet, har Danmark en national strategi for informations- og cybersikkerhed.

Om strategien

Strategien er en samlet fireårig plan for, hvordan Danmark skal øge sin tekniske robusthed og sikre bedre beskyttelse af statens kritiske it-systemer, øge viden og kompetencer hos borgere, virksomheder og myndigheder samt styrke den nationale koordinering og samarbejde om informationssikkerhed. Med strategien er 25 initiativer blevet igangsat for at øge cyber- og informationssikkerheden i Danmark. Strategien har tre klare pejlemærker for udviklingen mod et stærkere og mere sikkert digitalt Danmark indtil 2021: Tryg hverdag, bedre kompetencer og fælles indsats.

De tre klare pejlemærker

  1. Tryg hverdag
    Staten og samfundskritiske sektorer opruster teknisk i takt med det ændrede trusselsbillede for at være i stand til at beskytte væsentlige samfundsmæssige funktioner mod cyberangreb eller andre større informationssikkerhedshændelser.

  2. Bedre kompetencer
    Borgere, virksomheder og myndigheder har adgang til den nødvendige viden og har forudsætningerne for at håndtere de stigende cyber- og informationssikkerheds-udfordringer.

  3. Fælles indsats
    Risikobaseret sikkerhedsledelse er en integreret del af styringen i staten og i samfundskritiske sektorer. Der er klarhed over roller og ansvar på cyber- og informationssikkerhedsområdet blandt myndigheder og virksomheder, der leverer samfundskritiske funktioner.

Med strategien er der igangsat seks målrettede strategier for at løfte cyber- og informationssikkerheden i de samfundskritiske sektorer. De seks samfundskritiske sektorer er: Energisektoren, Finanssektoren, Sundhedssektoren, Søfartssektoren, Telesektoren og Transportsektoren. Sektorstrategierne styrker den digitale sikkerhed i hver sektor og sikrer en mere koordineret indsats på tværs af myndigheder og sektorer. Det er Digitaliseringsstyrelsen der er den koordinerende myndighed i implementeringen af strategien.

Her kan du læse Danmarks nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021 / The Strategy in English

Vejen frem – også efter 2021

Den nuværende nationale strategi udløber ved udgangen af 2021, og den vil skulle erstattes af en ny, opdateret national strategi for cyber- og informationssikkerhed. En ny strategi vil skulle lægge grundlaget for en endnu mere ambitiøs indsats for cyber- og informationssikkerhed i staten. Det er målsætningen at den nye strategi skal udvides både i bredden, dvs. ved at omfatte flere sektorer, og i dybden, ved at stille højere krav til både sektorerne og til den tværgående indsats.

Sidst opdateret 17. september, 2020 - Kl. 17.01