Soldat passer på Herculesfly i Mali

Dansk C-130 transportfly på FN-missionen MINUSMA. Foto: Forsvaret.

Forsvarskommandoen er Forsvarets overordnede militære myndighed, der har ansvaret for udvikling, opstilling og indsættelse af Forsvarets operative kapaciteter i national og international opgaveløsning. Forsvarskommandoen støtter forsvarschefen i at varetage ansvaret for den militærfaglige rådgivning til Forsvarsministeriet, som vil skulle ligge til grund for den overordnede planlægning og ressourcestyring, herunder af støttevirksomheden, der er integreret og samlet i Forsvarsministeriets departement.

Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og fem kommandoer, som tilsammen udgør "Forsvaret":

  • Forsvarsstaben inkluderer Operationsstaben, Udviklings- og Planlægningsstaben og Ledelsessekretariatet. Hertil kommer Forsvarets økonomidivision, der er et partnerelement fra Forsvarsministeriet.
  • De fem kommandoer er henholdsvis Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen.
  • Forsvarsakademiet, Forsvarets Sanitetskommando og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste indgår som selvstændige myndigheder uden for Forsvarskommandoen, dog med direkte reference til forsvarschefen.

Forsvarschefen og chefen for forsvarsstaben (viceforsvarschefen), samt ledelsessekretariatet er placeret i København, mens Operationsstaben og Udviklings- og Planlægningsstaben er placeret såvel i København som i Karup. De tre værnskommandoer er samlet i Karup, mens Specialoperationskommandoen er placeret i Aalborg. Arktisk Kommando er placeret i Nuuk, Grønland.

Forsvarskommandoen blev etableret bl.a. med baggrund i nyordningen af Forsvaret, som var indeholdt i Aftale om Forsvaret 2018-2023.

Der er ca. 19.500 ansatte under Forsvarskommandoens myndighedsområde. Ca. 17.400 er militære ansatte og ca. 2.100 er civile ansatte.

Forsvarskommandoen og de underliggende militære myndigheder har et årligt budget på ca. 8,5 mia. kr.

Kontakt

Vil du i kontakt med Forsvarskommandoen?

Find kontaktoplysningerne forsvaret.dk

Sidst opdateret 7. september, 2020 - Kl. 15.22