Soldat passer på Herculesfly i Mali

Dansk C-130 transportfly på FN-missionen MINUSMA. Foto: Forsvaret.

Forsvarskommandoen er Forsvarets overordnede militære myndighed, der har ansvaret for udvikling, opstilling og indsættelse af Forsvarets operative kapaciteter i national og international opgaveløsning. Forsvarskommandoen støtter forsvarschefen i at varetage ansvaret for den militærfaglige rådgivning til Forsvarsministeriet.

 

Forsvaret bidrager til en mere stabil og sikker verden gennem deltagelse i international konfliktforebyggelse og fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter det.

 

Forsvarskommandoen består af:

 

  • Forsvarsstaben bestående af Operationsstaben, Udviklings- og Planlægningsstaben og Ledelsessekretariatet. Hertil kommer Forsvarets Økonomidivision, der er et partnerelement fra Forsvarsministeriet.
  • Hærkommandoen (HKO)
  • Søværnskommandoen (SKO)
  • Flyverkommandoen (FLK)
  • Specialoperationskommandoen (SOKOM)
  • Arktisk Kommando (AKO)

Hæren (HRN), Søværnet (SVN) og Flyvevåbnet (FVN) er fællesbetegnelser for de respektive kommandoer inkl. deres underlagte myndigheder.

 

Forsvarsakademiet (FAK), Forsvarets Sanitetskommando (FSK) og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT) er selvstændige myndigheder, uden for Forsvarskommandoen, med direkte reference til forsvarschefen.

 

Forsvarschefen og chefen for forsvarsstaben (viceforsvarschefen), samt ledelsessekretariatet er placeret i København, mens Operationsstaben og Udviklings- og Planlægningsstaben er placeret såvel i København som i Karup. De tre værnskommandoer er samlet i Karup, mens Specialoperationskommandoen er placeret i Aalborg. Arktisk Kommando er placeret i Nuuk, Grønland.

Kontakt FKO

Vil du i kontakt med Forsvarskommandoen?

Find kontaktoplysningerne forsvaret.dk

Sidst opdateret 28. november, 2022 - Kl. 15.37