Civile på Kastellet

Foto: Forsvarsgalleriet.

Særligt Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabets øvelsesaktiviteter har en indvirkning på lokalsamfundene, fx i form af støjbelastning, trafik på offentlige veje med militære køretøjer og begrænsninger i adgangen til Forsvarsministeriets arealer. Aktiviteterne kan også udgøre begrænsninger for den kommunale planlægning af eksempelvis nye boligområder.

 

Med et ændret trusselsbillede og en styrkelse af Forsvaret må der forudses øget aktivitet med øvelser og uddannelse, men også øget aktivitet som følge af bygningstilpasninger mv. til Forsvarets nye behov.

 

Politikken sætter derfor fokus på en styrket dialog med lokalsamfundene og kommunerne, god og tilgængelig information til offentligheden og et styrket internt samarbejde mellem Forsvarsministeriets enheder om godt naboskab.

 

Politikken blev offentliggjort den 1. juni 2022.

 

Læs Forsvarsministeriets politik for godt naboskab her.

  • Udgiver

    Forsvarsministeriet

  • Udgivelsesdato

    1. juni, 2022

Hent publikation