Forsvarsministeriets Auditørkorps (FAUK) er en myndighed under Forsvarsministeriet. Forsvarsministeriets Auditørkorps er den militære efterforsknings- og anklagemyndighed. Forsvarsministeriets Auditørkorps er uafhængig af Forsvaret.

Militære straffesager er kerneopgaven

De væsentligste opgaver for Auditørkorpset er efterforskning og behandling af militære straffesager i ind- og udland. Militære straffesager er sager, hvor militært personel overtræder militær straffelov, den civile straffelov eller andre straffebelagte civile bestemmelser. Drejer det sig om overtrædelser af den civile straffelov, eller andre strafbelagte civile bestemmelser, skal overtrædelsen dog vedrøre tjenesten eller være begået på militært område mv. for at være en sag for Auditørkorpset.

Andre opgaver
Forsvarsministeriets Auditørkorps hjælper også forsvarets myndigheder med efterforskning af arbejdsskadesager, erstatningssager og lignende. Herudover behandler auditørkorpset også en række andre opgaver.

Departementets tilsyn

Forsvarsministeriets departement fører tilsyn med, at den aktivitetsmæssige og økonomiske styring i Forsvarsministeriets Auditørkorps er tilrettelagt på betryggende vis og inden for politisk fastsatte rammer. Det gør vi som led i departementets overordnede ledelse og styring af ministerområdet.

Kontakt

Vil du i kontakt med Auditørkorpset?

Find FAUK's kontaktinformationer på fauk.dk

Sidst opdateret 1. juli, 2020 - Kl. 14.45