Pernille V. Langeberg

Pernille Langeberg er departementschef i Forsvarsministeriet. Foto: Stine Tidsvilde.

Forsvarsministeriets departementschef står som den øverste embedsmand på ministerområdet i spidsen for at sikre, at den siddende regerings politiske mål realiseres, og at Forsvarsministeriet varetager de mange forskelligartede opgaver bedst muligt.

Departementschefen skal som forsvarsministerens nærmeste faglige og politiske rådgiver sætte retning således, at Forsvarsministeriets område er en aktiv og velfungerende medspiller ift. Folketingets beslutninger og den siddende regerings politik. Departementschefen skal samtidig sikre, at ministerområdet leverer en effektiv, sikker og ordentlig opgaveløsning – nationalt og internationalt.
 

Politisk rådgiver og administrativ leder

Det betyder, at departementschefen har en dobbeltrolle som:

  • Politisk rådgiver
  • Overordnet ansvarlig for ministerområdets organisation, personale og økonomi 

Denne dobbeltrolle er karakteristisk for det danske system. Det er departementschefens ansvar at skabe forbindelse mellem det politiske og det faglige niveau. 

Ledelse af koncernen

Forsvarsministeriets departement fører tilsyn med, at aktiviteter og økonomisk styring i de underliggende myndigheder er tilrettelagt på betryggende vis og inden for politisk fastsatte rammer. Det gør vi som led i departementets overordnede ledelse, styring og koordinering af ministerområdet. 

Det er derfor Forsvarsministeriets departementschef, der sidder for bordenden, når ministerområdets koncernledelse mødes. Koncernledelsen består af de øverste ledere fra Forsvarsministeriet samt underliggende myndigheder. Det er koncernledelsens opgave at træffe vigtige strategiske beslutninger for ministerområdet.

Hent filer

Sidst opdateret 27. oktober, 2023 - Kl. 10.09