Forsvarsministeriet skilt i messing.

Forsvarsministeriets skilt i messing.

Love og bekendtgørelser

Her kan du se links til Forsvarsministeriets love, bekendtgørelser og lovforslag:

Forsvarsministeriets love, bekendtgørelser og cirkulærer (retsinformation.dk)
Lovforslag under behandling i Folketinget (ft.dk)
Beslutningsforslag til folketingsbeslutning (ft.dk)
Lovforslag og bekendtgørelser i høring (Høringsportalen.dk)

Paragraf 20-spørgsmål stillet til forsvarsministeren

Det enkelte folketingsmedlem kan stille spørgsmål til ministrene om et offentligt anliggende og bede om skriftligt eller mundtligt svar. Sådanne spørgsmål kaldes paragraf 20-spørgsmål, fordi reglerne om dem findes i § 20 i Folketingets forretningsorden.

Paragraf 20-spørgsmål stillet til forsvarsministeren (ft.dk) 

Spørgsmål fra Folketingets udvalg

Folketingets udvalg kan stille spørgsmål til en minister til skriftlig eller mundtlig besvarelse (i udvalget i et såkaldt samråd) om emner inden for udvalgets sagsområde, herunder til de lov- og beslutningsforslag, udvalget behandler.

Udvalgsspørgsmål stilles på hele udvalgets vegne, selv om det er ét eller nogle få udvalgsmedlemmer, der har taget initiativet til spørgsmålet.

Udvalgsspørgsmål stillet til forsvarsministeren (ft.dk) 
Samrådsspørgsmål stillet til forsvarsministeren (ft.dk) 

Aktstykker

Et aktstykke er en konkret bevillingsansøgning fra en minister. Det er Finansudvalget, der behandler bevillingsansøgningerne. Hvis udvalget har godkendt en bevillingsansøgning (et aktstykke), er en minister stillet, som om der var vedtaget en bevillingslov med aktstykkets indhold.

Forsvarsministeriets aktstykker (ft.dk)

Åbenhedsordningen

Oplysninger om ministrenes aktiviteter og udgifter skal offentliggøres hver måned. Den 8. hverdag i hver måned kan man derfor se forsvarsministerens udgifter til tjenesterejser og repræsentation samt modtagne gaver fra måneden før. Her kan man også danne sig et overblik over den kommende måneds officielle ministeraktiviteter.

Forsvarsministerens aktiviteter og udgifter (oes.dk)

Sidst opdateret 26. januar, 2024 - Kl. 15.00