Troels Lund Poulsen uddeler medaljer til medaljemodtagere.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen uddeler medaljer. Foto: Forsvarsministeriet. 

Der findes en række forskellige medaljer og hæderstegn, som bliver uddelt til særligt udvalgte personer i og uden for Forsvaret. I Forsvarsministeriet behandler vi følgende dekoreringer:

  • Dekoreringer af Dannebrogordenen
  • Fortjenstmedaljen i Sølv
  • Hæderstegn for god tjeneste inden for Forsvarsministeriets ansættelsesområde 
  • Forsvarsministerens Medalje
  • Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats

Hendes Majestæt Dronningen får indstillingerne forelagt til endelig godkendelse med undtagelse af Forsvarsministerens Medalje og Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats.

Veteraner og medaljer

Som en del af veteranpolitikkens konkrete initiativer ligestilles anerkendelse af fysisk og psykisk sårede. Forsvarets medalje for sårede i tjenesten kan således også tildeles psykisk sårede.

For at anerkende særlig modig indsats udvist af danske soldater i internationale operationer og Forsvarets øvrige virke, er der indstiftet et Tapperhedskors, der overrækkes af Hendes Majestæt Dronningen. Tapperhedskorset er kun overrakt én gang, til Casper Westphalen Mathiesen den 18. november 2011.

Forsvarsministerens Medalje

Medaljen kan tildeles danskere og udlændinge, der har ydet en anerkendelsesværdig indsats, som gennem handling har ydet en frygtløs indsats, som er blevet alvorligt skadet eller invalideret eller som er omkommet.

 

Det er Forsvarsministeren, der beslutter, hvem der skal tildeles Forsvarsministerens Medalje. Den kan ikke søges.

 

Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats

Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats blev approberet (godkendt) af Hendes Majestæt Dronningen d. 7. januar 2022. Medaljen kan bruges til at anerkende danskere såvel som udlændinge, der har ydet en særlig indsats inden for Forsvarsministeriets område.

 

 

Medaljer og hæderstegn under Forsvarsministeriets ansvarsområde

Indstiftet 1. januar 2010

Tapperhedskorset er den højeste danske militære æresbevisning, givet for ekstraordinær indsats under ekstreme vilkår. Dekorationen indstiftedes i 2010 og uddeltes for første gang 18. november 2011 på Kastellet i København, da dronning Margrethe uddelte Tapperhedskorset til en tidligere udsendt fra ISAF hold 9.

Tapperhedskorset gives for den helt ekstraordinære indsats og vil kunne sammenlignes med det britiske Victoriakors eller den amerikanske Congressional Medal of Honor.

Cirkulære på Retsinfo
Tapperhedskorset

 

Indstiftet 30. oktober 1996 ændret 7. december 2009

Forsvarets Medalje for Tapperhed tildeles militært og civilt personel i Forsvaret, der under kamphandlinger eller over for terroristvirksomhed har ydet en heltemodig og tapper indsats. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der under tilsvarende omstændigheder har ydet en særlig fortjenstfuld heltemodig og tapper indsats til gavn for dansk forsvar. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.

Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i sølv, og 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i guld. På medaljens rand indgraveres tapperhed og årstal.

Cirkulære på Retsinfo
Medalje for tapperhed

 

Indstiftet den 7. december 2009

Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste tildeles militært og civilt personel i Forsvaret, der har ydet en ekstraordinær indsats. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der har ydet en særlig ekstraordinær indsats til gavn for dansk forsvar. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.

Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i sølv, og 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i guld. På medaljens rand indgraveres sted og årstal.

Cirkulære på Retsinfo
Fremragende Tjeneste
Indstiftet 7. december 2009

Forsvarets Medalje for Faldne i Tjeneste tildeles militært og civilt personel i Forsvaret, der er faldet som følge af våbenvirkning, inkl. miner, i kamphandlinger eller over for terroristvirksomhed. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der til gavn for dansk forsvar har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for andre og derved selv er faldet. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.

Cirkulære på Retsinfo
Medalje for Faldne i Tjeneste

 

Indstiftet 7. december 2009

tildeles militært og civilt personel i Forsvaret, der er alvorligere såret eller invalideret som følge af våbenvirkning, inkl. miner, i kamphandlinger eller over for terroristvirksomhed. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der til gavn for dansk forsvar har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for andre og derved selv er blevet alvorlige såret, invalideret eller er omkommet. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.

Ved 2. tildeling: Egeløv i sølv på båndet og inskription på randen. Ved 3. tildeling: Egeløv i guld på båndet og inskription på randen.

Bemærk: Har tidligere været anvendt som "Forsvarets medalje for Faldne og Sårede i tjeneste" i perioden 1995 til 2009. Forsvarets medalje for Faldne og Sårede i tjeneste blev tildeles militært og civilt personel, der er faldet, alvorlig såret eller invalideret som følge af våbenvirkning, inkl. miner, i kamphandlinger eller som følge af terroristvirksomhed.

Cirkulære på Retsinfo

Medalje. Såret i tjeneste
Indstiftet den 7. december 2009

Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats tildeles militært og civilt personel i Forsvaret, der har udført en for Forsvaret fortjenstfuld indsats. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der har ydet en for dansk forsvar særlig fortjenstfuld indsats. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen. Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i sølv, og 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i guld. På medaljens rand indgraveres sted og årstal.

Bemærk: Har tidligere været anvendt som "Forsvarets Medalje" i perioden 1991 til 2009. Forsvarets Medalje blev tildelt militært og civilt personel i Forsvaret, der har udført en for forsvaret fortjenstfuld indsats uden for Kongeriget Danmarks grænser. Forsvarets Medalje kunne tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der har ydet en for dansk forsvar særlig fortjenstfuld indsats inden for eller uden for Kongeriget Danmarks grænser.

Ved gentagen tildeling forholdtes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i sølv, og 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i guld. På medaljens rand indgraveres sted og årstal.

Cirkulære på Retsinfo
FSV fortjenstfuld Indsats

Indstiftet 11. juni 2010

Forsvarets Medalje for International Tjeneste tildeles militært og civilt personel Forsvaret, der har ydet en fortjent international indsats. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der har ydet en særlig fortjent international indsats. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.

Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et 2-tal i arabertal, 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et 3-tal i arabertal og så fremdeles. På medaljens rand indgraveres sted og årstal.

Cirkulære på Retsinfo

Forsvarets Medalje for International tjeneste Afghanistan
Indstiftet 1. september 2015

Tildeles danske militære og civile personer, der har ydet en fortjenstfuld international indsats for Danmark i perioden 1948-2009. Medaljen kan tillige tildeles udlændinge, som har ydet en særlig fortjenstfuld international indsats for Danmark i samme periode.

Cirkulære på Retsinfo
Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009
Indstiftet 30. maj 1962

Tildeles ganske særligt fortjente piloter eller andre besætningsmedlemmer, som har ydet særlig fortjenstfuld og udmærket tjeneste i luften ved enten at have forrettet en sådan lang og særlig udmærket lufttjeneste, som har kunnet tjene som inspirerende eksempel for andre, eller ved en enkelt lejlighed under overordentlig kritiske forhold at have vist fremragende tjeneste i luften - særligt hvor menneskeliv eller materiel er reddet ved koldblodigt og udmærket luftmandskab - for så vidt der ikke herved er taget utilbørlig risiko, idet efter alm. luftmandskab en anden udvej var nærmest foreliggende.

Cirkulære på Retsinfo
Medalje. Udmærket Lufttjeneste
Indstiftet 7. december 2009

Forsvarsministerens Medalje kan tildeles danskere såvel som udlændinge, der har ydet en anerkendelsesværdig indsats. Medaljen kan tillige tildeles danskere såvel som udlændinge, der gennem handling har ydet en frygtløs indsats eller er blevet alvorligere skadet, invalideret eller omkommet. Tildeling af medaljen foretages af forsvarsministeren.

Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i sølv, og 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i guld. På medaljens rand indgraveres sted eller begivenhed og årstal.

Cirkulære på Retsinfo
Forsvarsministerens medalje

 

Indstiftet 29. januar 1801

Tildeles enhver mand eller kvinde, der er ansat i Søetaten eller ved Orlogsværftet og som har forrettet i alt 25 års tjeneste ved Forsvaret.

Cirkulære på Retsinfo
God Tjeneste i Søetaten

Indstiftet 11. marts 1953

Tildeles enhver mand eller kvinde, der er ansat i Flyvevåbnet og som har forrettet i alt 25 års tjeneste ved Forsvaret.

Cirkulære på Retsinfo

God tjeneste ved Flyvevåbnet

Indstiftet 26. september 1945

Tildeles enhver mand eller kvinde, der er ansat i Hæren og som har forrettet i alt 25 års tjeneste ved Forsvaret.

Cirkulære på Retsinfo

God tjeneste ved Hæren

Indstiftet 11. marts 1953

Tildeles enhver mand eller kvinde, der har forrettet i alt 25 år tjeneste ved Forsvaret.

Cirkulære på Retsinfo

God tjeneste ved Flyvevåbnet

Indstiftet 16. april 1978

Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve i 25 år kan tildeles enhver, der ved siden af sin civile beskæftigelse har stået til rådighed i Forsvarets reserve i 25 år og som er kendt som en person, der gennem god tjeneste i Forsvarets reserve og ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære dette tegn.

Betingelsen om det fulde åremål er opfyldt, når de perioder, hvor den pågældende har påtaget sig rådighedspligt tillige med tidligere tjeneste i Forsvaret, sammenlagt udgør 25 års tjenestetid. Det er dog yderligere en betingelse, at der i den samlede tjenestetid indgår en uafbrudt periode med rådighedspligt på mindst 8 år.

Tildeling af Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve i 25 år foregår årligt den 16. april.

Cirkulære på Retsinfo

God Tjeneste i Forsvarets Reserve 25 år

Indstiftet af Dronningen den 1. maj 2012. Tildelt første gang den 16. april 2013.

Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve i 40 år kan tildeles enhver, der ved siden af sin civile beskæftigelse har stået til rådighed i Forsvarets reserve i 40 år og som er kendt som en person, der gennem god tjeneste i Forsvarets reserve og ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære dette tegn.

Betingelsen om det fulde åremål er opfyldt, når de perioder, hvor den pågældende har påtaget sig rådighedspligt tillige med tidligere tjeneste i Forsvaret, sammenlagt udgør 40 års tjenestetid. Det er dog yderligere en betingelse, at der i den samlede tjenestetid indgår en uafbrudt periode med rådighedspligt på mindst 8 år.

Tildeling af Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve i 40 år foregår årligt den 16. april.

Cirkulære på Retsinfo

God Tjeneste i Forsvarets Reserve 40 år

Indstiftet 11. februar 1959

Tildeles personer, som har ydet en særlig fortjenstfuld og uselvisk indsats til gavn for det frivillige hjemmeværnsarbejde samt ved ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære et offentligt vidnesbyrd om denne indsats.

Cirkulære på Retsinfo

Hjemmeværnets fortjenestestegn

Indstiftet 25. november 1973

Tildeles personer, der har forrettet i alt 25 års frivillig tjeneste i Hjemmeværnet. Der findes yderligere tre grader af dette tegn der hver tildeles efter et antal års frivillig tjeneste:

  • Hjemmeværnets 40 års anciennitetstegn (indstiftet 6. september 1988)
  • Hjemmeværnets 50 års anciennitetstegn (indstiftet 12. april 2000)
  • Hjemmeværnets 60 års anciennitetstegn (indstiftet 2009)

Cirkulære på Retsinfo

HJV Anciennitetstegn

Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats blev approberet (godkendt) af Hendes Majestæt Dronningen d. 7. januar 2022. Medaljen kan bruges til at anerkende danskere såvel som udlændinge, der har ydet en særlig indsats inden for Forsvarsministeriets område.

Flagdag for Danmarks udsendte

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Flagdagen blev højtideligholdt første gang i 2009.

 

Formålet er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister.

 

Det officielle Danmark markerer Flagdagen for Danmarks udsendte med en mindehøjtidelighed og kranselægning ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 i Kastellet, en mindegudstjeneste for Danmarks faldne og deres pårørende i Holmens Kirke og en parade for årets udsendte på Christiansborg Slotsplads. Folketinget afslutter det officielle program med en reception for årets udsendte.

 

Herudover bliver Flagdagen højtideligholdt ved en lang række lokale arrangementer over hele landet.

Læs mere om flagdagen

Monumentet over Danmarks Internationale Indsats i Kastellet udtrykker regeringens anerkendelse af den indsats, som adskillige tusinde danske udsendte har gjort for Danmark i internationale missioner efter 1948.

Monumentet blev indviet af Hendes majestæt Dronningen på flagdagen for Danmarks udsendte den 5. september 2011. 

Læs mere om monumentet på Kastellets hjemmeside

Kongelige ridderordener

Danmark har to kongelige ridderordener: Elefantordenen og Dannebrogordenen. Elefantordenen er den ældste og har rødder tilbage til 1400-tallet.

Læs om kongelige ridderordener på kongehusets hjemmeside

Sidst opdateret 4. december, 2023 - Kl. 11.18