Indsamling og behandling af dine personoplysninger

Forsvarsministeriet behandler dine personoplysninger (din email) med det formål at udsende nyhedsmails. Ved din accept giver du samtykke til, at Forsvarsministeriet indsamler og behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne udsende nyhedsmails til dig som abonnent.

Forsvarsministeriet videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men oplysningerne behandles i et it-system hos Ubivox, der anvendes af flere myndigheder på Forsvarsministeriets område, og hvor der derfor er fælles dataansvar.

Hvis Forsvarsministeriet ikke får din accept, vil ministeriet ikke kunne imødekomme dit ønske om at abonnere på nyhedsmails.

 

Behandlingsgrundlaget

Retsgrundlaget for Forsvarsministeriets behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

 

Dataansvarlig for behandlingen

Forsvarsministeriet er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring. Find vores kontaktoplysninger her.

Som nævnt ovenfor behandles data i et it-system, hvor der er fælles dataansvar mellem myndigheder på Forsvarsministeriets område.

 

Databeskyttelsesrådgiver

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til. Find vores kontaktoplysninger her.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i Forsvarsministeriets behandling af dine oplysninger.
Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod Forsvarsministeriets behandling af dine oplysninger.

Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16-18 ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Forsvarsministeriet til en anden dataansvarlig uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til Forsvarsministeriet.

 

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at klikke på frameldingslinket i de nyhedsmails, du modtager fra ministeriet. Du kan også trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Forsvarsministeriet.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører ministeriet som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Det gælder dog ikke, hvis ministeriet af andre grunde fortsat skal behandle oplysningerne, men du vil i givet fald få besked herom.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage over ministeriets behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77.

Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet.

Nyhedsarkiv

Her kan du finde nyheder udgivet af Forsvarsministeriet tilbage til 2004.
Gå til vores nyhedsarkiv

Sociale Medier

Forsvarsministeriet på Twitter @forsvarsmin

Følg os på LinkedIn.

Sidst opdateret 8. februar, 2024 - Kl. 13.38