Hjemmeværnet støtter politiet ved grænseovergange flere steder i landet.

Hjemmeværnet støtter bl.a. politiet ved grænseovergange flere steder i landet. Foto: Forsvaret.

Hjemmeværnet er en del af det danske militære forsvar. Mange af de militære opgaver, der løses i Danmark til støtte for samfundet, løses af Hjemmeværnet. Hjemmeværnets frivillige har således en afgørende betydning for sikkerheden og trygheden i Danmark.

 

Hjemmeværnets opgaver spænder over militære opgaver såvel som færdselsregulering, afspærring af gerningssteder, hjælp ved oversvømmelser, storme samt eftersøgning og redning af forsvundne og nødstedte personer. Hjemmeværnet er også med til at sikre, at Danmark kan yde den fornødne værtsnationsstøtte til NATO-enheder på dansk territorium, og bidrager derigennem til et troværdigt forsvar i Danmark.

 

Hjemmeværnet er en landsdækkende militær beredskabsorganisation, der består af frivillige medlemmer fra alle dele af samfundet og landet.

 

Hjemmeværnet deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet - herunder opgaver, der støtter civile myndigheder i deres opgavevaretagelse. Hjemmeværnet stiller således sine kapaciteter til rådighed for hele samfundet og løser opgaver til lands, til vands og i luften. Hjemmeværnet spiller en aktiv og vigtig rolle i samfundets samlede beredskab, eksempelvis i forbindelse med beskyttelsen af vigtige installationer indenfor energiforsynings-, transport- og kommunikationssektoren.

 

En af Hjemmeværnets styrker er, at de frivillige soldater er til stede lokalt over hele landet og derfor med kort varsel kan møde i forbindelse med særlige hændelser, ulykker, større katastrofer mv.

 

Hjemmeværnets organisation

Hjemmeværnets opgaver og organisation mv. fremgår af bekendtgørelsen af lov om hjemmeværnet, lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007 (Hjemmeværnsloven). Hjemmeværnet er inddelt i følgende myndigheder:

 

  • Hjemmeværnskommandoen
  • Hærhjemmeværnet
  • Flyverhjemmeværnet
  • Marinehjemmeværnet
  • Hjemmeværnsskolen

Kontakt

Vil du i kontakt med Hjemmeværnskommandoen?

Find kontaktoplysninger på hjv.dk

Sidst opdateret 11. november, 2022 - Kl. 14.51