Soldater fra Forsvaret og Hjemmeværnet støtter politiet ved grænseovergange flere steder i landet.

Soldater fra Forsvaret og Hjemmeværnet støtter politiet ved grænseovergange flere steder i landet. Foto: Forsvaret.

Forsvarsministeriets myndigheder bidrager til borgernes tryghed og rigets sikkerhed, og med forsvarsforliget 2018-2023 er Forsvarets evne til at bistå politiet, og dermed Danmarks nationale sikkerhed, blevet yderligere styrket.

Efter anmodning kan Forsvaret og Hjemmeværnet bistå politiet i tilfælde, hvor politiets egne ressourcer ikke er tilstrækkelige eller ligeså egnede som Forsvarets til varetagelsen af opgaven. Bistanden kan ydes i form af udlån af militært udstyr og kapaciteter samt indsættelse af Forsvarets og Hjemmeværnets personel. Dette spænder bl.a. over bidrag til varetagelse af den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse, bevogtning i København og opgaver, hvor Forsvaret har specialkompetencer eller råder over særligt egnet udstyr som eksempelvis helikopterovervågning.

Bevogtnings- og grænsekontrolsopgaver

Den daværende regering besluttede i 2017, at Forsvaret og Hjemmeværnet midlertidigt skal støtte politiet med bevogtnings- og grænsekontrolsopgaver. Forsvaret og Hjemmeværnet bistår politiet med varetagelsen af den midlertidige grænsekontrol langs den dansk-tyske grænse i Sønderjylland, samt i Rødby og Gedser. Opgaverne omfatter bl.a. kontrol af køretøjer og dokumenter samt for Forsvarets vedkommende også et transport- og bevogtningsbidrag.

Bevogtning i København

Forsvaret støtter politiet med soldater til bevogtningsopgaver af en række objekter i København med relation til det jødiske samfund og Israel. Opgaven omfatter både indvendig og udvendig bevogtning. Der er altid en polititjenestemand til sted ved alle objekterne, og politiet har den opgavemæssige ledelse på stederne.

Helikopterkapacitet

Forsvaret stiller en helikopter på meget højt bredskab til rådighed for politiets antiterrorberedskab. Helikopteren er placeret på Svanemøllens Kaserne, og kan derfra med kort varsel støtte politiets opgaveløsning.

Strategisk reserve

Forsvaret har opstillet en strategisk reserve på ca. 400 soldater, der kan indsættes til støtte for politiet ved uvarslede større hændelser. Dele af reserven kan indsættes allerede efter få timer, og opgaverne omfatter bevogtning og kontrolposttjeneste. Reserven kan indsættes samlet eller delt, og kan varetage opgaveløsning med politimæssige beføjelser i hele landet.

Forsvaret hjemmeside

Læs mere om Forsvarets støtte til politiet på forsvaret.dk

Sidst opdateret 28. oktober, 2021 - Kl. 10.17