Soldater fra Forsvaret og Hjemmeværnet støtter politiet ved grænseovergange flere steder i landet.

Soldater fra Forsvaret og Hjemmeværnet kan efter anmodning fx. bistå politiet ved danske grænseovergange. Foto: Forsvaret.

Forsvarsministeriets myndigheder bidrager til borgernes tryghed og rigets sikkerhed, og med forsvarsforliget 2018-2023 er Forsvarets evne til at bistå politiet, og dermed Danmarks nationale sikkerhed, blevet yderligere styrket.

Efter anmodning kan Forsvaret og Hjemmeværnet bistå politiet i tilfælde, hvor politiets egne ressourcer ikke er tilstrækkelige eller ligeså egnede som Forsvarets til varetagelsen af opgaven. Bistanden kan ydes i form af udlån af militært udstyr og kapaciteter samt indsættelse af Forsvarets og Hjemmeværnets personel. Dette spænder bl.a. over bidrag til varetagelse af antiterror-beredskabet, personbeskyttelse og opgaver, hvor Forsvaret har specialkompetencer eller råder over særligt egnet udstyr som eksempelvis ifm. ammunitionsrydning (EOD).

 

Helikopterkapacitet

Forsvaret stiller en helikopter på meget højt bredskab til rådighed for politiets antiterrorberedskab. Helikopteren er placeret på Svanemøllens Kaserne, og kan derfra med kort varsel støtte politiets opgaveløsning.

 

Strategisk reserve

Forsvaret har opstillet en strategisk reserve på ca. 400 soldater, der kan indsættes til støtte for politiet ved uvarslede større hændelser. Dele af reserven kan indsættes allerede efter få timer, og opgaverne omfatter bevogtning og kontrolposttjeneste. Reserven kan indsættes samlet eller delt, og kan varetage opgaveløsning med politimæssige beføjelser i hele landet.

 

Særlige hændelser

Forsvarets kapaciteter kan derudover indsættes til støtte for politiet ifm. særlige hændelser, der kræver specialudstyr, som kun Forsvaret råder over. Eksempelvis ydede kapaciteter fra Forsvaret støtte til politiet til at gennemføre undersøgelser under vandet ifm. lækagerne på Nord Stream gasledningerne i Østersøen i efteråret 2022.

Forsvaret hjemmeside

Læs mere om Forsvarets støtte til politiet på forsvaret.dk

Sidst opdateret 11. november, 2022 - Kl. 12.07