FN-observatør ved missionen UNTSO overvåger våbenhvilen i Golanhøjderne mellem Israel og Syrien. UNTSO er FN's ældste fredsbevarende mission og har været i gang siden 1948.

FN-observatør ved missionen UNTSO overvåger våbenhvilen i Golanhøjderne mellem Israel og Syrien. Foto: Forsvaret.

Konflikten i Mellemøsten har raset i årtier, hvilket FN-missionen UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization), der blev oprettet i 1948, er et eksempel på. Til trods for at konflikterne mange steder i regionen er låst, bidrager FN meget afgørende til overholdelse af indgåede våbenhviler og andre aftaler. Danmark har en væsentlig interesse i at bidrage til stabilitet og fredelig sameksistens i området, og har derfor også bidraget med militære observatører og civile medarbejder til UNTSO lige siden missionens oprettelse og frem til i dag.

Overvågning af våbenhvile og aftaler

UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) blev oprettet i 1948, og er FN’s ældste og længstvarende mission. Missionen består i dag af 153 militære observatører og 244 medarbejdere. Danmark har været med hele vejen siden 1948, og har i dag ca. mellem 10-15 udsendte i missionen.

 

UNTSO var den første fredsbevarende mission, der blev etableret af FN. Det skete ved Sikkerhedsrådets Resolution nr. 50 i 1948.

 

Missionens observatører arbejder med at overvåge, at indgået våbenhvile og aftaler overholdes, at forebygge at isolerede hændelser udvikler sig til noget større og at assistere andre FN operationer i regionen.Sikkerhedsrådets resolution nr. 50

Med Sikkerhedsrådets Resolution nr. 50 blev det besluttet, at en FN-mægler sammen med militære og civile observatører skulle indsættes for at overvåge standsningen af fjendtlighederne mellem Israel og palæstinensiske araber støttet af arabiske stater. Der har gentagne gange været krige i regionen og observatørernes rolle har løbende ændret sig, men de er forblevet i området, så de har kunnet imødegå, at fjendtlighederne igen skulle blusse op og udvikle sig til større konflikter.

 

UNTSO-missionen og observatørerne har assisteret og haft betydning for de øvrige missioner i området. Det drejer sig om UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force), der arbejder i Golan højdepartiet ind mod bl.a. Syrien, UNSMIS (United Nations Supervision Mission in Syria) som var indsat i Syrien fra maj til august 2012, UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) i Libanon og senest til UNMHA i Yemen (United Nations Mission to support the Hudaydah Agreement) i 2019. UNTSO har hovedkvarter i Jerusalem, Israel, og er til stede med observatører og forbindelsesofficerer i 4 lande (Israel, Syrien, Libanon og Egypten). Forbindelsesofficeren til Israel er ligeledes forbindelsesofficer til Jordan, men har kontor i Israel.

 

UNTSO har siden oktober 2021 været ledet af missionens Head of Mission Generalmajor Patrick Gauchat, Schweiz.  27 nationer bidrager til UNTSO, herunder de øvrige nordiske lande, som arbejder i multinationale hold, blandt andet for at sikre upartiskhed. Det danske bidrag til missionen har i de seneste år været på mellem 10 og 15 officerer. Over halvdelen af det nuværende udsendte hold af danske officerer bestrider stabsofficersstillinger.

 • Områder

  Mellemøsten
 • Ramme

  FN
 • Tidsinterval

  Fra 1948
 • Aktuel

  Ja