FN-observatør ved missionen UNTSO overvåger våbenhvilen i Golanhøjderne mellem Israel og Syrien. UNTSO er FN's ældste fredsbevarende mission og har været i gang siden 1948.

FN-observatør ved missionen UNTSO overvåger våbenhvilen i Golanhøjderne mellem Israel og Syrien. Foto: Forsvaret.

Konflikten i Mellemøsten har raset i årtier, hvilket FN-missionen UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization), der blev oprettet i 1948, er et eksempel på. Til trods for at konflikterne mange steder i regionen er låst, bidrager FN meget afgørende til overholdelse af indgåede våbenhviler og andre aftaler. Danmark har en væsentlig interesse i at bidrage til stabilitet og fredelig sameksistens i området, og har derfor også bidraget med militære observatører og civile medarbejder til UNTSO lige siden missionens oprettelse og frem til i dag.

Overvågning af våbenhvile og aftaler

UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) blev oprettet i 1948, og er FN’s ældste og længstvarende mission. Missionen består i dag af 153 militære observatører og 244 medarbejdere. Danmark har været med hele vejen siden 1948, og har i dag ca. 11 udsendte i missionen.

UNTSO var den første fredsbevarende mission, der blev etableret af FN. Det skete ved Sikkerhedsrådets Resolution nr. 50 i 1948.

Missionens observatører arbejder med at overvåge, at indgået våbenhvile og aftaler overholdes, at forebygge at isolerede hændelser udvikler sig til noget større og at assistere andre FN operationer i regionen.

Sikkerhedsrådets resolution nr. 50

Med Sikkerhedsrådets Resolution nr. 50 blev det besluttet, at en FN-mægler sammen med militære og civile observatører skulle indsættes for at overvåge standsningen af fjendtlighederne mellem Israel og palæstinensiske araber støttet af arabiske stater. Der har gentagne gange været krige i regionen og observatørernes rolle har løbende ændret sig, men de er forblevet i området, så de har kunnet imødegå, at fjendtlighederne igen skulle blusse op og udvikle sig til større konflikter.

UNTSO-missionen og observatørerne har assisteret og haft betydning for de øvrige missioner i området. Det drejer sig om UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force), der arbejder i Golan højdepartiet ind mod bl.a. Syrien, UNSMIS (United Nations Supervision Mission in Syria) som var indsat i Syrien fra maj til august 2012, UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) i Libanon og senest til UNMHA i Yemen (United Nations Mission to support the Hudaydah Agreement) i 2019. UNTSO har hovedkvarter i Jerusalem, Israel, og er til stede med observatører og forbindelsesofficerer i 4 lande (Israel, Syrien, Libanon og Egypten). Forbindelsesofficeren til Israel er ligeledes forbindelsesofficer til Jordan, men har kontor i Israel.

UNTSO ledes for nærværende af missionens Acting Head of Mission Allan Doyle, Irland, mens der gennemføres udpegning af ny Head of Mission og chef for staben. 27 nationer bidrager til UNTSO, som arbejder i multinationale hold, blandt andet for at sikre upartiskhed. Det danske bidrag til missionen har i de seneste år været på mellem 10 og 15 officerer. Over halvdelen af det nuværende udsendte hold af danske officerer bestrider stabsofficersstillinger.

 • Områder

  Mellemøsten
 • Ramme

  FN
 • Tidsinterval

  Fra 1948
 • Aktuel

  Ja