Det danske sikrings- og eskortebidrag på patrulje i Kabul.

Det danske sikrings- og eskortebidrag på patrulje i Kabul. Foto: Forsvaret.

Den 2. september 2016 udkom den første danske militærmanual om folkeret for danske væbnede styrker i internationale militære operationer.

Manualen er gældende for enhver i det danske forsvar, men er begrænset til danske styrkers deltagelse i internationale militære operationer. Dette inkluderer medlemmer af danske væbnede styrker, der indgår i planlægning, udførelse eller beslutningsprocesser fra Danmark i forhold til internationale operationer, hvori danske styrker er indsat.

Manualen beskriver den overordnede folkeretlige referenceramme, og danner rammen for planlægningen og gennemførelsen af Forsvarets deltagelse i internationale operationer.

Manualen samler således de gældende regler, fortolkninger og praksis inden for den humanitære folkeret og krigens love samt Danmarks menneskeretlige forpligtelser. Manualen omfatter emner som fastlæggelsen af militære mål, anvendelsen af militære magtmidler og beskyttelsesforanstaltninger ift. civilbefolkningen, sårede og frihedsberøvede.

Som supplement til manualen udarbejder Forsvaret missionsspecifikke direktiver, når Forsvaret udsender enheder fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, som tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i den konkrete internationale operation.

Militærmanualen foreligger i bogform og i elektroniske versioner på dansk og på engelsk.

Militærmanualen

Militærmanualen foreligger i elektroniske versioner på dansk og på engelsk og kan hentes på Forsvarets hjemmeside.

Hent Militærmanualen på forsvaret.dk

 

Sidst opdateret 1. oktober, 2020 - Kl. 09.17