I 1960 blev Redningsrådet nedsat af forsvarsministeren for at styrke koordineringen af de eksisterende redningstjenester og består i dag af 13 medlemmer, der udpeges af Forsvarsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Justitsministeriet, Transport- og Bygningsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Rådet udarbejder årligt mål- og resultatkrav for eftersøgnings- og redningsberedskabet i både Danmark og Grønland.

Det påhviler Rådet én gang om året at udarbejde rapporterne ”Skibsfartens og Luftfartens Redningsråds årlige redegørelse for sø- og flyveredningstjenesten i Danmark” samt ”Skibsfartens og Luftfartens Redningsråds årlige redegørelse for sø- og flyveredningstjenesten i Grønland”.

Ved Skibsfartens og Luftfartens Redningsråds foranstaltning udgives SAR DANMARK og SAR GRØNLAND. Indholdet i de to publikationer er godkendt af de ministerier, der er repræsenteret i Redningsrådet.

Dokumenter

 • Cirkulære for Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd (på retsinfo)
 • Mål- og resultatkrav for sø- og flyveredningstjenesten i Danmark 2017
 • Mål- og resultatkrav for redningstjenesten i Grønland 2017
 • Kommissorium for Den Operative Kontaktgruppe Danmark
 • Kommissorium for Den Operative Kontaktgruppe Arktis (OKA)
 • 1983 Betænkning vedr. Eftersøgnings-, Rednings- og Sikkerhedstjenesten for skibsfarten og luftfarten i Grønland
 • 1983 Bilag til Betænkning vedr. Eftersøgnings-, Rednings- og Sikkerhedstjenesten for skibsfarten og luftfarten i Grønland
 • 1962 Betænkning vedr. redningstjenesten i Grønland
 • 1962 Betænkning vedr. redningstjenesten i Grønland - bilag I-II
 • 1962 Betænkning vedr. redningstjenesten i Grønland - bilag III-XI
 • 1959 Betænkning - Udvalg vedr. besejling af Grønland

Danmark

 • Forsvarskommandoens risikoanalyse for søredningstjenestens i danske farvande - marts 2005
 • Rigsrevisionens notat til statsrevisorerne april 2004 om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet
 • Rigsrevisionens beretning 05-2002 om søredningstjenestens effektivitet
 • Rigsrevisionens notat til statsrevisorerne februar 2006 om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet
 • Risikoanalysen fase 2 - COWI - om søredningstjenesten i danske farvande
 • COWI risikoanalyse - dokumentation af modelberegner

Arktis

 • Rigsrevisionens beretning om Danmarks indsats i Arktis 16-2012
 • Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis
 • STM bemærkning til notat til statsrevisorerne
 • Kommissorium for styrelse af Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis
 • Arbejdsgruppen vedrørende ulykker inden for SAR-området i Grønland (maj 2007)

Medlemmer

 • Formand Ulrich Essemann-Beck, oberst og viceafdelingschef i Sikkerhedspolitik og Operationer, Forsvarsministeriet (ube@fmn.dk)
 • Mads Ecklon, kontorchef, Forsvarsministeriet
 • Frank Erland, formand for OKD og chef for Joint Operations Center, Forsvarskommandoen (vfk-o-chjoc@mil.dk)
 • Claus Gerlen, Luftfartsinspektør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (clge@tbst.dk)
 • Michael Hjort, OKA Lars Bonde Eriksen, fiskeriinspektør, Fiskeristyrelsen
 • Henrik Holck Rasmussen, chef for Marinehjemmeværnet, Hjemmeværnskommandoen (hjk-chmhv@mil.dk)
 • Claus Malta Nielsen, Sundhedsstyrelsen
 • Martin Vendelbo, sektionschef, Beredskabsstyrelsen
 • Jakob Kristensen, afsnitsleder, Rigspolitiet
 • Per Jensen, vicepolitiinspektør, Rigspolitiet (pje009@politi.dk)
 • Henrik Rosenkrantz, overkontrollør, Energistyrelsen (hros@ens.dk)
 • Jens Christian Hedegaard Holm, Søfartsstyrelsen
 • Joakim Søndergaard Hansen, konsulent, Statsministeriet (jsh@stm.dk)
 • Anders Lakjer, orlogskaptajn, Forsvarsministeriet
 • Dennis Virkelyst, sekretær, Forsvarsministeriet (dvi@fmn.dk)
Sidst opdateret 21. september, 2020 - Kl. 10.51