Husmøde i Forsvarsministeriet.

Foto fra husmøde i Forsvarsministeriet.

Vi er bevidste om, at kompetente medarbejdere er en forudsætning for opgaveløsningen i Forsvarsministeriet. Vores kompetenceudviklingsstrategi understøtter derfor en effektiv, fleksibel og robust organisation, der omsætter erfaring til læring og forstår at tilpasse sig en verden præget af uforudsigelighed og kompleksitet.

 

Rammer

Vi udvikler medarbejderne i takt med organisationens behov, og vi skaber rum for, at medarbejderne kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

 

Som en del af departementets kompetenceudvikling sker der også udvikling mod øvrige arbejdsområder i departementet, resten af Forsvarsministeriets koncern og det øvrige arbejdsmarked.

 

Allerede når nye medarbejdere tiltræder i Forsvarsministeriets departement, begynder kompetenceudviklingen. Alle nye medarbejdere gennemgår departementets onboarding forløb, der bl.a. indeholder relevante kurser, herunder grundlæggende militært sikkerhedskursus, IT-sikkerhed, god adfærd i det offentlige, Forsvarsministeriets kursus i skrivemetode mv.

 

Kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem

Departementets kompetenceudvikling vil altid tage udgangspunkt i både medarbejdernes eksisterende kompetencer og behovet for nye kompetencer, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over.

 

Forsvarets kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem (FOKUS) er det værktøj, der anvendes til at håndtere medarbejdernes kompetenceudvikling.

 

Medarbejderen får med FOKUS en udviklingssamtale hvert år. FOKUS udgør et centralt redskab i arbejdet med den individuelle kompetenceudvikling.

 

Udviklingssamtalen resulterer i en udviklingskontrakt, hvor medarbejderen og chefen i enighed aftaler en individuel plan for den fremadrettede kompetenceudvikling af medarbejderen.


Læs mere om kompetenceudvikling på HR-portalen

Karriere

I Forsvarsministeriet beskæftiger vi en bred vifte af medarbejdere inden for forskellige personalekategorier, herunder blandt andet; kontorfunktionærer fuldmægtige, special- og chefkonsulenter, presse- og kommunikationsansatte, officerer (militært ansatte), ministerialbetjente, elever og studerende.

Se vores ledige stillinger 

Sidst opdateret 8. november, 2022 - Kl. 11.19