Det er vigtigt for os at have kompetente medarbejdere for at kunne nå vores vision om at betjene ministeren bedst muligt og være dagsordensættende i forhold til strategisk udvikling, koordination, styring og tilsyn inden for ministerområdet.

Kompetencestrategi

Vi har en kompetencestrategi, der sætter rammerne for, hvordan vi sikrer sammenhæng mellem departementets nuværende og kommende opgaver og medarbejdernes kompetencer.

Rammer for kompetenceudvikling
Når nye medarbejdere begynder i Forsvarsministeriets departement, gennemgår de departementets onboarding samt introkurser for hurtigt at blive klædt på til at arbejde hos os.

Departementets kompetenceudvikling tager udgangspunkt i medarbejdernes eksisterende kompetencer og i behovet for nye kompetencer, som er relevante for opgaveløsningen både nu og fremadrettet.

Udvikling mod øvrige funktioner i departementet og i resten af koncernen samt medarbejdernes værdi på arbejdsmarkedet generelt indgår som del af departementets kompetenceudvikling.

Kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem

Forsvarets kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem (FOKUS) er det værktøj, der anvendes til at håndtere medarbejdernes kompetenceudvikling.

Medarbejderen får med FOKUS en udviklingssamtale hvert år og en bedømmelsessamtale hvert fjerde år. FOKUS udgør et centralt redskab i arbejdet med den individuelle kompetenceudvikling.

Udviklingssamtalen resulterer i en udviklingskontrakt, hvor medarbejderen og chefen i enighed aftaler en individuel plan for den fremadrettede kompetenceudvikling af medarbejderen.

Læs mere om kompetenceudvikling på HR-portalen

Sidst opdateret 22. juni, 2020 - Kl. 12.06